Tillitsvalgt

Vi legger fokuset på tillitsvalgte og deres rolle i en organisasjon

En tillitsvalgt har ikke, etter loven, noen rolle knyttet til HMS-arbeidet i en virksomhet. 

Den tillitsvalgte er oftest valgt av medlemmer i en fagforening for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. Dersom de ansatte ikke er organisert i en fagforening, kan arbeidsgiver og de ansatte bli enige om en tillitsvalgtordning.

Den tillitsvalgte skal bistå med å ivareta generelle arbeidsvilkår og bistå medlemmer i enkeltsaker. Dette kan være ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. En tillitsvalgt er bindeledd mellom ledelsen og de ansatte om saker som omhandler arbeidsvilkår.

I andre tilfeller vil verneombudet være den som også fungerer som tillitsvalgt. Det er da viktig at vedkommende skiller på de to rollene, som kan komme i konflikt. 

Som verneombud skal man ivareta alle ansattes grunnleggende rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Som tillitsvalgt skal man jobbe for bedre vilkår, kontrakter og avtaler gjennom forhandling og oppfølging.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere