Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Sentralt godkjente foretak må regne med å få tilsyn av DiBK. Foretaket må da legge frem dokumentasjon på at vilkårene for Sentral godkjenning er oppfylt. Godkjenningen kan trekkes tilbake.

Dette ser DiBK etter i et tilsyn

  • Om bedriften har rutiner for kvalitetssikring som oppfyller plan- og bygningslovgivningen.
  • Om rutinene er i aktivt bruk.
  • Om bedriften fortsatt har ansatte med den kompetansen de oppga da de søkte sentral godkjenning.

Hvem får tilsyn?

  • Bedrifter som blir trukket ut tilfeldig.
  • Bedrifter som innrapporteres for brudd på regelverk. F.eks av en kommune.
DiBK (Direktoratet for byggkvalitet)

Hvordan foregår tilsynet?

DiBK ser på om bedriftens rutiner samsvarer med byggesaksforskriftens krav til kvalitetssikring, og om innholdet i rutiner stemmer med praksisen som foretaket forteller om og viser frem i tilsynsmøtet.

Tilsyn varsles på forhånd og foregår enten ved stedlig tilsyn, i digitalt møte eller ved at bedriften sender inn dokumentasjonene det spørres etter.

Resultat av et tilsyn

  • DiBK kan gi advarsel ved mindre alvorlige overtredelser og be bedriften sende inn ny dokumentasjon innen en gitt frist.
  • DiBK kan trekke tilbake en sentral godkjenning, helt eller delvis, dersom de finner forhold som er i strid med krav i plan- og bygningslovgivningen.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere