Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK): Tilsyn og kontroll i byggesaker

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet. De utfører tilsyn med byggesaker for å sikre at bygninger oppfyller gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). I denne artikkelen dykker vi ned i hva et tilsyn fra DiBK innebærer.

Hva kan DiBK føre tilsyn med?

DiBK kan føre tilsyn med alle typer byggesaker, både private og offentlige. Dette inkluderer:

 • Søknadsprosessen: DiBK kan sjekke om søknaden er komplett og i samsvar med gjeldende regelverk.
 • Prosjektering: DiBK kan sjekke om prosjekteringen er i samsvar med gjeldende regelverk og om den er tilstrekkelig detaljert.
 • Utførelse: DiBK kan føre tilsyn med byggeplassen for å sjekke om arbeidet utføres i samsvar med gjeldende regelverk og godkjente tegninger.
 • Ferdigattest: DiBK kan sjekke om bygget er i samsvar med gjeldende regelverk før ferdigattest utstedes.

Hvordan foregår et tilsyn fra DiBK?

DiBK varsler vanligvis om tilsyn på forhånd. Tilsynet kan foregå på byggeplassen, i DiBKs lokaler eller ved et digitalt møte. Under tilsynet vil DiBK stille spørsmål og be om dokumentasjon. De kan også ta bilder og videoer av bygget.

DiBK (Direktoratet for byggkvalitet)

Hva kan skje etter et tilsyn?

Etter tilsynet vil DiBK lage en tilsynsrapport. Rapporten vil inneholde en vurdering av om bygget er i samsvar med gjeldende regelverk. Dersom DiBK finner avvik, kan de gi pålegg om retting. I alvorlige tilfeller kan DiBK stoppe arbeidet på byggeplassen.

Hva er formålet med tilsyn fra DiBK?

Formålet med tilsyn fra DiBK er å sikre at bygninger er trygge og i samsvar med gjeldende regelverk. Dette bidrar til å beskytte brukerne av bygningene mot ulykker og helsefare. Tilsyn fra DiBK kan også bidra til å hindre at det bygges ulovlige bygg.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om tilsyn fra DiBK?

Du kan finne mer informasjon om tilsyn fra DiBK på nettsiden deres. Her finner du blant annet informasjon om:

 • Hva DiBK kan føre tilsyn med
 • Hvordan foregår et tilsyn fra DiBK
 • Hva kan skje etter et tilsyn
 • Hva er formålet med tilsyn fra DiBK

Husk:

 • DiBK fører tilsyn med byggesaker for å sikre at bygninger er trygge og i samsvar med gjeldende regelverk.
 • Et tilsyn fra DiBK kan foregå på byggeplassen, i DiBKs lokaler eller ved et digitalt møte.
 • Etter tilsynet vil DiBK lage en tilsynsrapport med en vurdering av om bygget er i samsvar med gjeldende regelverk.

Ved å følge disse tipsene kan du være bedre forberedt på et tilsyn fra DiBK.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere