Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat som har ansvar for å følge opp at arbeidsmiljøloven og andre lover og forskrifter som gjelder arbeidsforhold, blir fulgt.

Arbeidstilsynet har et bredt spekter av oppgaver, og kan hjelpe både arbeidsgivere og arbeidstakere med en rekke spørsmål og utfordringer i tillegg til å føre tilsyn.

Vi bruker hendene i nesten alt vi gjør, privat og på jobben, derfor kan hånd- og fingerskader skape problemer medisinsk og sosialt og kan også gi alvorlige økonomiske konsekvenser, både for den som rammes og for arbeidsgiveren.
Vi bruker hendene i nesten alt vi gjør, privat og på jobben, derfor kan hånd- og fingerskader skape problemer medisinsk og sosialt og kan også gi alvorlige økonomiske konsekvenser, både for den som rammes og for arbeidsgiveren.

Hjelper deg med å følge forskriftene

SmartDok sitt HMS-system hjelper deg med å jobbe bedre, sikrere og smartere!

Vi bruker hendene i nesten alt vi gjør, privat og på jobben, derfor kan hånd- og fingerskader skape problemer medisinsk og sosialt og kan også gi alvorlige økonomiske konsekvenser, både for den som rammes og for arbeidsgiveren.

Hjelper deg med å følge forskriftene

SmartDok sitt HMS-system hjelper deg med å jobbe bedre, sikrere og smartere!

Hjelp til arbeidsgivere

Arbeidstilsynet kan hjelpe arbeidsgivere med å:

  • Sikre et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning om hvordan man kan skape et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. Dette kan omfatte spørsmål om fysiske forhold på arbeidsplassen, arbeidstid, HMS, og arbeidsrett.
  • Overholde lovverket. Arbeidstilsynet kan bistå arbeidsgivere med å forstå og etterleve arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter.
  • Løse konflikter. Arbeidstilsynet kan bidra til å løse konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hjelp til arbeidstakere

Arbeidstilsynet kan hjelpe arbeidstakere med å:

  • Få informasjon om sine rettigheter. Arbeidstilsynet har en rekke informasjonsmateriell som kan gi arbeidstakere oversikt over sine rettigheter.
  • Løse konflikter. Arbeidstilsynet kan bistå arbeidstakere med å løse konflikter med arbeidsgiver.
  • Klage på brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet kan behandle klager på brudd på arbeidsmiljøloven.

Eksempler på hvordan Arbeidstilsynet kan hjelpe

Her er noen eksempler på hvordan Arbeidstilsynet kan hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere:

  • En arbeidsgiver kan spørre Arbeidstilsynet om hvordan de kan sikre at arbeidstiden er forsvarlig for deres ansatte.
  • En arbeidstaker kan spørre Arbeidstilsynet om de har rett til å si nei til overtidsarbeid.
  • En arbeidstaker kan klage til Arbeidstilsynet hvis de mener at arbeidsgiver bryter loven ved å ikke gi dem pauser.

Hvordan kontakte Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kan kontaktes på flere måter. Man kan ringe, sende e-post, eller besøke en av Arbeidstilsynets kontorer. Arbeidstilsynet har også en nettside med mye informasjon og veiledning.

Konklusjon

Arbeidstilsynet er en viktig ressurs for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Arbeidstilsynet kan hjelpe med å sikre at arbeidsmiljøet er godt, og at loven blir fulgt.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere