Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et viktig verktøy for å sikre et godt arbeidsmiljø i norske bedrifter

AMU er et partssammensatt organ med representanter fra både ledelsen og arbeidstakerne, og skal bidra til at bedriften følger gjeldende lover og regler om arbeidsmiljø.

Hvem må ha AMU?

 • Alle virksomheter med minst 30 arbeidstakere har plikt til å opprette et AMU.
 • Virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte skal også ha AMU hvis en av partene (ledelsen eller arbeidstakerne) krever det.
 • Arbeidstilsynet kan også bestemme at en virksomhet med under 10 ansatte skal ha AMU, dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Hva gjør AMU?

AMU har en rekke oppgaver, blant annet:

 • Behandle saker som gjelder arbeidsmiljøet i bedriften, for eksempel spørsmål om sikkerhet, helse og velferd.
 • Delta i planleggingen og gjennomføringen av bedriftens HMS-arbeid.
 • Følge med på utviklingen i arbeidsmiljøet og ta opp eventuelle problemstillinger med ledelsen.
 • Gi råd og veiledning til ledelsen og arbeidstakerne i spørsmål om arbeidsmiljø.
AMU

Hvordan opprettes et AMU?

Det er bedriftens ledelse som har ansvar for å opprette et AMU. Dette gjøres ved å velge representanter fra både ledelsen og arbeidstakerne. Antall representanter avhenger av hvor mange ansatte bedriften har.

Mer informasjon

Du kan finne mer informasjon om AMU på Arbeidstilsynets nettsider.

Noen ting å huske på:

 • AMU er et viktig verktøy for å sikre et godt arbeidsmiljø.
 • Alle virksomheter med minst 30 ansatte må ha AMU.
 • Virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte kan også ha AMU hvis en av partene krever det.
 • AMU har en rekke oppgaver, blant annet å behandle saker som gjelder arbeidsmiljøet, delta i planleggingen av bedriftens HMS-arbeid, og følge med på utviklingen i arbeidsmiljøet.
 • Det er bedriftens ledelse som har ansvar for å opprette et AMU.

Hvis du har spørsmål om AMU, kan du kontakte Arbeidstilsynet eller din lokale fagforening.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere