Hvorfor er det viktig med integrasjon?

Hvorfor har vi integrasjoner?

Bygg- og anleggsbransjen er i endring. En forutsetning for god likviditet, er bransjetilpassede systemer i bunn, som fjerner papirarbeid og manuelle rutiner.

På grunn av Bygg og- Anleggsbransjens spesifikke behov, er dere avhengige av å vite så tidlig som mulig om prosjektene løper i riktig retning. For å få til dette trenger dere gode og brukervennlige systemer som «snakker» sammen.

En god integrasjon skal være brukervennlig, kostnadsbesparende og usynlig.

Fordeler med en god integrasjon

  • Unngå dobbeltarbeid og vær kostnadsbesparende!
  • Kvalitet på data, synkroniserte registre og unngå feilpunchinger
  • Oppdaterte data, unngå å se økonomien i prosjektet før det er for sent
  • Tidlig innblikk gir mulighet for korrigering i prosjekter som løper feil
  • Sømløshet = brukervennlighet!
  • Vær Up to date, sånn gjør de beste i klassen det
  • Ekstremt nyttig for din regnskapsfører og din lønnsmedarbeider
  • Din regnskapsfører trenger ikke bruke tid på manuell punching av timer i regnskapet

Hvorfor har vi integrasjoner?

Er du en av de svært mange entreprenørene som benytter seg av SmartDok som datafangstsystem, og som gjerne skulle ha sett at dataene fra prosjektet synkroniseres med regnskapssystemet. Eller bruker du kanskje et regnskapskontor? Uansett hvordan du løser dine lønns- og regnskapsoppgaver så jobber vi på spreng med å lage gode integrasjoner mot de mest brukte systemene i bransjen.

Slike Integrasjoner sørger for flyt av data mellom to eller flere systemer.

I dag har SmartDok integrasjoner mot mange, blant annet Visma.Net Project Accounting, Tripletex og Poweroffice med flere. Gjennomgående for disse er at de skal dekke dine behov, slik at det blir enklere og raskere å drive med kostnadsoppfølgning og fakturering, samt kjøre lønn.

Se alle våre integrasjoner her!

What’s in it for me?

Sparer tid og penger
En god integrasjon sørger for at ulike systemer fungere som én enhet. Kutt manuelle rutiner og dobbeltarbeid. Bruk mindre tid på manuelle operasjoner og spar penger!

Kontroll
En sømløs integrasjon overfører data mellom datafangstsystemet og regnskapssystemet uten at du eller regnskapsføreren trenger å gjøre det manuelt. Dermed unngår du menneskelig feil og sitter igjen med bedre kontroll på dine data.

En enklere hverdag
Til slutt vil dette resultere at både du som regnskapsfører og resten av organisasjonen vil få en enklere hverdag. Alle vil nyte godt av korrekt dokumentasjon.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere