Fornøyd bruker av SmartDok

Bruker du 24SevenOffice, så kan du nå få en integrasjon med SmartDok!

SmartDok har nå fått ferdigstilt integrasjonen med det skybaserte økonomisystemet 24SevenOffice. Denne integrasjonen, som ble muliggjort gjennom samarbeidet med iizy, har som formål å gjøre arbeidsprosessene enklere og mer effektiv for brukerne av begge systemene.

Integrasjonen muliggjør en sømløs overføring av data som prosjekter, underprosjekter og kunder mellom SmartDok og 24SevenOffice. Brukerne kan opprette disse elementene i enten SmartDok eller 24SevenOffice, og de vil automatisk bli synkronisert med det andre systemet. Dette gir brukerne muligheten til å tilpasse arbeidsflyten etter egne behov og preferanser.

I tillegg blir prosjektkostnader, inkludert timer, maskintimer og vareforbruk, kostnadsført på prosjektet i 24SevenOffice. Dette gir en enkel og nøyaktig oversikt over den økonomiske statusen for hvert prosjekt.

Når det gjelder fakturering, blir fakturagrunnlaget fra SmartDok importert som ordre i 24SevenOffice, noe som gjør det enkelt å fakturere kunder direkte fra regnskapssystemet. Denne automatiserte prosessen reduserer tiden brukt på manuelle oppgaver og minimerer risikoen for feil, noe som fører til bedre kontroll og økt effektivitet.

Takket være samarbeidet med iizy, kan brukere av SmartDok og 24SevenOffice nå nyte en mer strømlinjeformet og effektiv arbeidsflyt. Dette resultatet er et vitnesbyrd om styrken i partnerskapet og den teknologiske innovasjonen som iizy har bidratt med.

Dersom du bruker et annet ERP-system enn 24SevenOffice så har iizy også mulighet til å sette opp integrasjonen mot det regnskapssystemet du benytter, så ta kontakt på post@iizy.no eller på telefon til +47 51 20 58 08 for å få mer info og for å begynne på oppsettet.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere