Jegerprøve

Er du jaktinteressert og ikke har tatt jegerprøven? Da kan SmartDok være rette sted for deg.

Vi i SmartDok oppfordrer til trim og friluftsliv, og dette inkluderer også jakt og fiske

Vi sponser deler av kostnaden dersom du ønsker å ta jegerprøven!

Det er ikke noen tvil at du allerede har skutt innertier dersom du har blitt ansatt i SmartDok! Men SmartDok er ikke bare jobb. Vi legger til rette for en lang rekke aktiviteter etter arbeidstid, over et bredt spekter av interessefelt.

Det er mange som er jaktinteressert, men som kanskje ikke har tatt jegerprøven. SmartDok senker barrieren for å få den nødvendige opplæringen på plass gjennom sponsing av kr 1000,- pr ansatt.

Jegerprøven boka

Jegerprøvekurset består av 30 timer med teoretisk og praktisk undervisning. Alle som skal jakte
på vilt i Norge må ha fullført kurset før man kan gå opp til eksamen og begynne å jakte.

Viktigheten av å ta jegerprøven

Det er flere grunner til hvorfor det kan være viktig å ta jegerprøven, spesielt hvis man har interesse for jakt og ønsker å drive jakt lovlig og ansvarlig.

Her er noen av grunnene:

  • Kunnskap om jaktloven: Jegerprøven gir deg en grundig forståelse av jaktloven og de forskriftene som regulerer jaktpraksis i ditt område. Dette inkluderer regler for jaktperiode, kvoter, fangstmetoder, våpenbruk og etiske retningslinjer.
  • Sikkerhet: Jegerprøven inkluderer opplæring i sikkerhetsrutiner og riktig bruk av våpen, viktige ting for å minske risikoen for ulykker under jakt.
  • Etikk og dyrevelferd: Gjennom jegerprøven lærer man om etiske prinsipper knyttet til jakt og respekt for naturen. Det innebærer forståelse for viltets naturlige adferd, valg av riktig type ammunisjon og den nødvendige respekten for dyrene man jakter på. Jaktens hovedmål er ikke bare å felle viltet, men også å sikre en human og bærekraftig forvaltning av viltbestanden.
  • Naturforståelse og økologisk balanse: Som jeger er man ofte tett på naturen og dets økosystemer. Jegerprøven gir kunnskap om økologi, biologi og viltforvaltning, noe som bidrar til en dypere forståelse av naturen og hvordan man kan påvirke den på en positiv måte. Jakt kan også være et viktig verktøy i forvaltningen av viltbestanden, da man kan bidra til å opprettholde balansen mellom viltarter og deres habitat.
  • Fellesskap og tradisjon: Jakt er en aktivitet som ofte har en lang tradisjon i mange kulturer. Ved å ta jegerprøven blir man en del av et jaktfellesskap, hvor man kan dele erfaringer, kunnskap og opplevelser med andre jegere. Dette fellesskapet kan være berikende og gi muligheter for læring og utvikling som jeger.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere