Bestill vår HMS/KS-modul i dag!

De viktigste skjemaene du trenger har aldri vært enklere å få på plass!

Vi går nå inn i en hektisk tid for bygg- og anleggsbransjen. Mye kan skje, og nå er det viktigere enn noen gang å ha et skikkelig system for å håndtere uønskede hendelser (RUH).

Tenk deg å jobbe på et kontor der ansatte kommer daglig eller ukentlig innom med nye permer fulle av RUH-rapporter, timelister eller liknende. Effektiviteten og motivasjonen vil antakelig synke i takt med hvert eneste ark som behandles. Men heldigvis finnes det medisin mot papirinfeksjonen på kontoret; SmartDok er bygg- og anleggsbransjens mest brukte rapporteringssystem og har siden 2005 gjort hverdagen enklere for de som jobber med HMS, lønn og andre administrative oppgaver. Kort sagt; Bort med rotet – inn med SmartDok. Les mer.

BESTILL ELLER BE OM MER INFORMASJON OM VÅR HMS/KS-KAMPANJE

Ingen oversikt over rapportene? Prøv SmartDok!

Vokser dungen med papir kjappere enn byggeprosjektet ditt? Da er det på høy tid å ta tilbake kontrollen!

8  grunner til hvorfor du bør bruke SmartDok i ditt HMS-arbeid

  1. Bruk mobilen til å sende inn rapporter om uønskede hendelser, sjekklister, etc.
  2. Fotodokumentasjon. Legg ved bilder i sjekklistene dine
  3. Du kan tegne og forklare på bildene før du sender dem inn med sjekklisten /RUH-skjemaet
  4. Den nye skjemabyggeren gjør det superenkelt å lage skjema og sjekklister
  5. I SmartDok kan du bygge og tilpasse skjema til din virksomhet
  6. Alle skjemaer kan knyttes direkte til prosjektet eller til maskiner
  7. Du kan enkelt dokumentere feil/avvik mens du arbeider med GPS-sporbare bilder
  8. Revisjonhåndtering og historikk på opprettede skjemaer er mulig med SmartDok
Bort med papiret – inn med SmartDok!

Med SmartDok sin HMS/KS modul kan du pakke bort jobben med å lagre RUH i endeløse permer.
Ta kontrollen med SmartDok!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere