ansatte i SmartDok 2022

SmartDok kommer ikke med alle sine 60 ansatte til NNBA, men noen av disse vil du treffe på Mandelasletta i Tromsø.

SmartDok deltar på Nord-Norsk Bygg- og Anleggsmesse 10.–12. juni

SmartDok stiller med stand på Nord-Norges tøffeste Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø, og 10.–12. juni braker det løs med det nyeste utstyret innen bygg og anlegg.

Hvert 3. år arrangerer NESO Nord-Norsk Bygg- og Anleggsmesse i samarbeid med Maskinentreprenørenes forbund, region nord.

NNBA 2022 er den syvende i rekken og er lokalisert på Mandelasletta i Tromsø. I tillegg til selve utstillingen vil arrangørene gjennomføre en rekke faglige og sosiale aktiviteter for å få best mulig ramme rundt arrangementet, og selvfølgelig for å trekke mest mulig bransjepublikum til messa.

De sosiale arrangementene vil i tillegg til å være hyggelige arrangement i et nordnorsk miljø være et uformelt treffpunkt for utstillere og beslutningstakere i bygge- og anleggsnæringen i nord.

Sterk satsing på messedeltakelse i år

SmartDoks deltakelse vil være sterk på alle relevante messer i hele landet i år. På Arctic Entrepreneur i begynnelsen av april deltok vi med hele 11 stk!

I Tromsø under NNBA deltar vi bredt med representanter fra både salg, support og utviklingsavdeling. Vi kan derfor svare på mange ulike tilbakemeldinger fra publikum.

SmartDok har fått tildelt standnr L199 og L120.

Vi snakkes!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere