Bedriftshelsetjenestens rolle og plikter i HMS-arbeidet

Spørsmålet om bedriftshelsetjeneste (BHT) er nødvendig eller ikke, dukker ofte opp i diskusjoner om HMS-arbeid

Arbeidstilsynet gir veiledning, men det er ikke alltid enkelt å forstå regelverket og avgjøre om BHT er relevant for din bedrift.

Denne artikkelen tar sikte på å gi en utfyllende oversikt over behovet for BHT, basert på informasjon fra Arbeidstilsynet.

Bedriftshelsetjeneste

Hvem trenger BHT?

Ifølge Arbeidstilsynet er det ikke alle virksomheter som er pliktige til å ha BHT. Plikten avhenger av:

 • Bransje: Noen bransjer, som for eksempel bygg og anlegg, har et generelt krav om BHT.
 • Risiko: Virksomheter med høy risiko for arbeidsskader eller yrkessykdommer er også pliktige til å ha BHT.
 • Antall ansatte: Virksomheter med mer enn 50 ansatte har plikt til å ha BHT, med mindre de har dispensasjon.

Hva kan BHT tilby?

BHT tilbyr en rekke tjenester som kan bidra til et bedre arbeidsmiljø, for eksempel:

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet: BHT kan kartlegge risikofaktorer og gi råd om hvordan man kan forbedre arbeidsmiljøet.
 • Helseundersøkelser: BHT kan tilby helseundersøkelser for å identifisere og forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer.
 • Rådgivning og veiledning: BHT kan gi råd og veiledning om HMS-regelverket og hvordan man kan implementere et effektivt HMS-system.
 • Opplæring: BHT kan tilby opplæring i HMS for både ledere og ansatte.

Hva er alternativene til BHT?

Hvis din bedrift ikke er pliktig til å ha BHT, kan du velge å:

 • Etablere et internt HMS-system: Dette innebærer at bedriften selv tar ansvar for å kartlegge risikofaktorer, iverksette tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet, og gi opplæring i HMS til ledere og ansatte.
 • Leie inn ekstern bistand: Bedriften kan leie inn ekstern bistand fra en HMS-konsulent eller et firma som tilbyr bedriftshelsetjenester.

Hva er best for din bedrift?

Det er ingen generell anbefaling om hvorvidt BHT er best for din bedrift. Det avhenger av en rekke faktorer, for eksempel:

 • Størrelse og bransje: Små bedrifter med lav risiko har ofte ikke behov for BHT, mens store bedrifter i risikofylte bransjer ofte har stor nytte av BHTs tjenester.
 • Kompetanse og kapasitet: Har bedriften tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere HMS-arbeidet internt?
 • Økonomi: BHT kan være en kostbar utgift for små bedrifter.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Arbeidstilsynet har en rekke nettsider med informasjon om BHT:

 • Her finner du informasjon om hvem som trenger BHT, hva BHT kan tilby, og alternativene til BHT.
 • Her finner du en liste over godkjente BHT-leverandører.

Det er også mulig å kontakte Arbeidstilsynet for å få veiledning om BHT.

Konklusjon

Behovet for bedriftshelsetjeneste varierer fra bedrift til bedrift. Det er viktig å vurdere bedriftens størrelse, bransje, kompetanse, kapasitet og økonomi når man tar avgjørelsen om BHT er relevant.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere