Vi har de siste ukene jobbet med med å få på plass en god del av de ønskene om forbedringer som vi har mottatt angående SJA-løsningen. Her er det som blir tilgjengelig tidlig i februar.

Mulighet for å fjerne en deltaker som ikke har signert fra SJA’en slik at denne kan fullføres.
Inntil nå har det ikke vært mulig å fjerne en deltaker etter at noen andre har signert. Det har vi nå endret på slik at du kan fjerne en deltaker dersom vedkommende f.eks. har blitt syk og ikke skal være med på jobben.

Enkel mulighet for å endre hvem som skal være SJA-ansvarlig.
Dersom f.eks. bedriftens HMS-ansvarlig vil lage en SJA som en formann på prosjektet skal gjennomføre, så blir det nå enkelt å overføre ansvaret for den påbegynte SJA’en til rette vedkommende, slik at denne kan fullføre og gjennomgå SJA med resten av deltakerne.

Flere får mulighet til å purre på signaturer som uteblir.
Dersom det er noen som ikke har signert SJA’en så blir det nå mulighet for alle med rollen bas og høyere å kunne etterspørre signatur på nytt. Tidligere var det kun SJA-ansvarlig som kunne gjøre dette.

Flere roller vil kunne få epost-varsel om fullført SJA på prosjektet.
Nå kan du definere at prosjektleder, prosjektets HMS-ansvarlige og bedriftens HMS-ansvarlige kan få epost-varsel med PDF-vedlegg når en SJA blir fullført.

Nytt filter for å kunne avvise fullførte SJA som ikke er relevante.
Dersom det sendes inn duplikater av en SJA, eller man har gjort en testføring som man ikke ønsker å ha liggende, så kan disse nå markeres som ‘avvist’ slik at de legger seg i en egen status.

Ved bruk av eksisterende SJA som mal for ny så vil risikovurderingene på deloppgavene nullstilles.
Dette betyr at dersom du benytter en SJA som mal, så må du gå inn på alle deloppgavene og påse at preventive tiltak er relevante og korrekte, og deretter sette risikovurderingen korrekt utfra dette.

Det har også kommet en oppdatering som kun gjelder bedre metode for å lage håndbøker med skjemamal i SmartMEF. Les her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere