kompetanseoversikt SmartDok modul

Kompetanseoversikten i SmartDok oppgraderes. Et nytt og bedre design, samt mange nye funksjoner vil gjøre det enda enklere å holde oversikten over kompetansen i selskapet.

Vi har oppdatert kompetanseoversikten i SmartDok med flere smarte funksjoner

Forbedringene er basert på et stort antall tilbakemeldinger fra våre kunder

Oppdateringer gjort i desember 2020:

  • Ny kompetanse type under MEF Skole, MEF Risikovurdering
  • Kompetanseoversikt er oppdatert med
    • Markering av kompetanser hvor varslingsdato eller utløpsdato er oversteget.
    • Markering av kompetanser med vedlegg (kompetansebevis)
    • Eksportering/nedlastning av kompetanser er forbedret.

Webinar om kompetanseoversikten.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere