Nå kan innsender selv tegne eller anmerke på en eksisterende skisse/tegning

Med denne nye skjemafunksjonen får du mulighet til å definere et område der innsender selv kan tegne eller anmerke på en eksisterende skisse/tegning

En svært viktig del av dokumenteringsarbeidet som pågår i prosjektene er skjemaene og sjekklistene som daglig sendes inn via SmartDok.

Inntil nå har du kunnet bygge og tilpasse disse ved hjelp av et utvalg av elementer som f.eks. spørsmålsfelt, avkrysningsbokser, tabeller og signaturfelt.

Nå lanserer SmartDok det mest allsidige og multi-funksjonelle skjemaelementet hittil; tegning/skissefeltet!

Den nye funksjonen er tilgjengelig for alle våre HMS/KS-kunder, og kan tas i bruk via skjemabyggeren fra midten av uke 38.

Hvordan fungerer den?

Med denne nye skjemafunksjonen får du mulighet til å definere et område der innsender selv kan tegne eller anmerke på en eksisterende skisse/tegning.

Bruksområdet bestemmer du! Har du behov for å få sendt inn grøfteplaner med skisser utarbeidet på stedet? Ingen problem! Behøver du en enkel måte å markere avvik på i en plantegning? Null stress! Ønsker du å legge inn et bilde for å forklare bedre hva som må sjekkes under en kontroll? Kjør på!

Tegning gjøres direkte på appen under utfylling av skjemaet, og den ferdige skissen blir en integrert del av skjemaet når det sendes inn.

SmartDok skjema

Et innsendt skjema kan se slik ut.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere