Vi har lansert et forbedret kamera med nytt design og en rekke nye funksjoner!

Nå kan du få GPS-koordinater og vegreferanse (NVDB) på bildene du tar i SmartDok

Bildefunksjonen i SmartDok har lenge vært et nyttig verktøy for brukere av SmartDok. Våre brukere dokumenterer blant annet avvik, RUH, transport, service med denne funksjonen Nå har den fått en ny oppdatering i HMS/KS-modulen og inneholder en del funksjoner som vi tror mange vil bli svært fornøyde med.

Hva er nytt?

Det har lenge vært mulig å skrive og tegne på bildene før de lagres og sendes inn. Nå kommer det nye kameraet også med noen ekstra funksjoner for de som er avhengige av å stemple bildene sine med vegreferanse hentet fra Norsk Vegdatabase (NVDB).

Dette gjør en via en egen meny i appens kamera der du kan aktivere en visning av GPS-koordinater og/eller vegreferanse, som oppdaterer seg i sanntid før du tar bildet. I tillegg vil du kunne legge inn dato og klokkeslett. Den valgte informasjonen stemples inn i bildet når det lagres i SmartDok.

Bildedokumentasjon

Slik ser det nye kameraet i SmartDok i HMS/KS-modulen ut. Her er GPS-posisjonen og vegreferansen klar før bildet tas. 

vannmerke SmartDok kamera

Her ser vi et bilde som er synlig «vannmerket» med informasjonen som ble valgt når bildet ble tatt.

Hva om det finnes flere veier i nærheten?

Dersom du befinner deg i et kryss mellom flere veier, og den foreslåtte vegreferansen i kamerabildet ikke viser veien du ønsker å dokumentere, så kan du velge den andre veien via en liste over veier i nærheten. Denne listen får du fram ved å enten trykke på linjen med vegreferanse i kamerabildet, eller å gå via menyen til posisjonsinnstillinger og deretter velge “Velg vei fra liste”.

Veien du velger fra denne listen vil nå bli “festet” til kamerabildet, og vil dermed ikke automatisk skiftes ut med andre veier i nærheten. Denne funksjonen kan også benyttes dersom du skal ta flere bilder langs en veiakse, og du ikke ønsker at andre kryssende veier skal slå inn på visningen.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere