Dokumentert opplæring

Isocyanater er en fellesbetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som brukes som bestanddel i polyuretanprodukter.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Vanlige polyuretanprodukter er maling, lakk, lim, fugemasse, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk.

Eksempler på arbeid med risiko for eksponering:

  • Billakkering
  • Overflatebehandling med plastholdig maling eller lakk
  • Sveising, lodding og skjæring av overflatebehandlet metall
  • Herding av polyester, polyeterer og epoxyharpikser

BHT Bergen tilbyr kursing i henhold til lovverket

BHT Bergen AS arranger kurs som dekker krav til opplæring for alle som bruker (di)isocyanater. Opplæringskravet gjelder alle som bruker (di)isocyanater og (di)isocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Meld deg på her!

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere