HMS-system - SmartDok

Nå er integrasjonen mellom SmartDok og Zirius enda mer funksjonsrik

Den nye webservicen (APIet) gir flere muligheter

Zirius Prosjekt er et komplett økonomisystem tilpasset entreprenører, mens SmartDok er en mobilapplikasjon for innsamling av data på anleggsplassen. Integrasjonen tilrettelegger for 2-veis kommunikasjon til-og-fra, og har mange smarte og fleksible muligheter. Løsningen forenkler dermed kommunikasjonen av prosjektdata og -informasjonsflyt mellom kontoret og de ute i felt.

Administrer prosjekter med budsjett og tilbud på materiell, timekostnad og antall timer pr aktivitet i Zirius, og synkroniser til SmartDok-brukere ute i felt. Prosjektstrukturen knytter du også enkelt til aktiviteter i SmartDok for datainnhenting til riktig post i prosjektet for oppfølging, automatisk etterkalkulasjon og elektronisk fakturering.

Følgende endringer er lagt til i integrasjonen:

 • Opprett prosjekt i Zirius, og velg om det skal opprettes i SmartDok samtidig.
 • Mulighet til å opprette prosjekter i Zirius som ikke skal over til SmartDok
 • Flere synkroniseringsvalg:
  • Grunndata fra Zirius (lønnsarter, varer, anleggsmidler, prosjekter m.m.)
  • Hent Timer
  • Hent Vareforbruk
  • Synkroniser alt
 • Ved opprettelse av prosjekt til SmartDok blir prosjektleder i Zirius overført. Oppdatering av prosjektet påvirker dermed ikke e-post feltet som var en utfordring tidligere.
 • Håndtering av “Henger” (tilhenger)
 • Samt andre mindre forbedringer

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere