SmartMEF lanseres

Våre utviklere har kommet med mange oppdateringer den siste tiden. Her er en liste over de siste systemoppdateringene!

Oppdateringer i Dokumentsenter

Last opp nye versjoner av filer til dokumentsenteret, og få full oversikt over versjonshistorikken

Oppdatering av dokumentsenter

Dersom man for eksempel bruker dokumentsenteret til å dele viktige tegninger med ansatte på prosjektet, så er det viktig å kunne oppdatere disse så snart nye versjoner foreligger, og være sikker på at de ansatte alltid har tilgang på seneste versjon.

Vi har nå lansert en ny funksjon i dokumentsenteret som lar deg laste opp ny versjon av filen, og samtidig skaper en dokumenthistorikk der du har full oversikt over tidligere versjoner, og når de ble lastet opp. Du kan også ved behov velge å forhåndsvise eller laste ned en av de tidligere versjonene via knappene til høyre på versjonskortet, mens de ansatte bare har tilgang til seneste versjon via appen.

Lag en mal for mappeoppsett i prosjektets dokumentsenter, og kopier dette oppsettet over på nye prosjekter som opprettes

Oppdateringer dokumentsenter

Dersom du ønsker å benytte et bestemt oppsett på mappestruktur i prosjektenes dokumenter, så er det nå mulig å bruke et eksisterende oppsett som mal for nye prosjekter. Denne løsningen støtter mappestrukturer på inntil fire nivåer.

Du får muligheten til å kopiere eksisterende oppsett både via pluss-knappen (legg til dokumentsenter) inne på menypunktet Dokumentsenter -> Prosjekt, og via Dokumenter inne på prosjektmenyen på det nye prosjektet.

PS: Ingen filer eller annet innhold i mappene vil bli kopiert over fra malprosjektet til det nye prosjektet. Det er kun selve mappene som blir kopiert. I kopieringsprosessen kan du også velge å utelate noen av mappene fra malprosjektet ved å huke dem bort i oversiktsbildet som dukker opp.

Se versjonshistorikk på håndbøker som ligger i dokumentsenteret

Nå er det endelig mulig å se versjonshistorikken på håndbøker som ligger i dokumentsenteret på web. Klikk på håndboken for å åpne detaljpanelet på høyre side, og åpne deretter “Versjoner” for å se versjonshistorikk. Her er det også mulgi å forhåndsvise både nåværende og tidligere versjoner av håndboka.

Oppdatering dokumentsenter SmartDok

Bedre slettemuligheter i dokumentsenteret

Vi har den siste tiden jobbet en del med slettemulighetene i dokumentsenteret. Dersom du har skrivetilgang til mapper, filer og håndbøker, så har du nå også mulighet til å slette samtlige typer innhold. Det er også mulig å slette hele mapper med alt innhold.

Dokumentsenteret er nå synlig i SmartDok-appen for underentreprenører

Dersom du har lagt inn brukere med rollen “Underentreprenør” i ditt firma så vil disse nå se menypunktet “Dokumentsenter” når de logger inn på SmartDok-appen. Her vil de kunne se alle mapper, filer og håndbøker som er delt med underentreprenører via tilgangskontrollen i dokumentsenteret.

Oppdateringer i SmartMEF

Nå kan du velge alle sjekkbokser i en importliste med ett klikk

Dersom du f.eks. skal lage en internkontrollhåndbok med innhold fra SmartMEF-dokumentbibliotek så blir det fort mye klikking for å inkludere alle dokumentene du har filtert ut under taggen “internkontroll”. Nå blir dette mye enklere, for vi har lagt til en egen sjekkboks øverst som lar deg velge alle boksene i listen. Trykk på den en gang til for å fjerne alle valgene.

Nye valg tekstbehandlervalg for redigering av dokumenter

Vi har oppdatert tekstbehandleren litt, og lagt til følgende muligheter:

  • valg mellom seks forskjellige skrifttyper
  • hevet og senket skrift
  • gjennomstreket tekst
  • sitatfelt og innrykk
  • ekstra justeringsmuligheter på bilder

Sideskift på PDF-eksporter av håndbøker og kvalitetsplaner

For å gjøre slike eksporter mer oversiktlig så har vi lagt inn et sideskift mellom hvert dokument og rutine, slik at alle starter på ny side i eksporten.

Nyheter fra MEF og SmartDok vises på SmartMEF-startsiden

Startsiden som dukker opp når du trykker på SmartMEF-menypunktet har nå fått en egen nyhetsboks, slik at det blir enklere å få med seg nyheter fra MEF eller SmartDok. Det er også lagt ut en link til MEF sin nye klimakalkulator på startsiden. Denne behøver man egen innlogging for å benytte.

Oppdateringer i HMS/KS

Nye valg tekstbehandlervalg for redigering av dokumenter

Vi har oppdatert tekstbehandleren litt i HMS/KS, og lagt til følgende muligheter:

  • valg mellom seks forskjellige skrifttyper
  • hevet og senket skrift
  • gjennomstreket tekst
  • sitatfelt og innrykk
  • ekstra justeringsmuligheter på bilder

Nytt standard valg under saksbehandling av RUH

Etter tilbakemelding fra noen kunder har vi fått vite at valgmulighetene under punktet “Eventuelt fravær gjelder” har blitt misforstått. Her var svaralternativene i utgangspunktet “Ansatt” eller “Underentreprenør”, hvor ansatt var valgt som standard.
Vi har nå lagt inn “Ikke relevant” som standardvalg.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere