SmartDok sin kompetanseoversikt

Oppdateringer i kompetanseoversikten

Visste du at kompetansemodulen i SmartDok følger med i grunnmodulen i SmartDok?

Følgende oppdateringer er gjort:

 • Legge til brukerkompetanse:
  • Kan nå velge kompetansetyper uten å først velge kompetansekategori. Mye lettere å finne rett kompetanse
  • Viser supporterte filformat når man skal laste opp et vedlegg til kompetanser.
 • Brukerkompetansefanen:
  • Endret navn på «innstillinger» til «status»
 • Omrokkert fanene, flyttet «status» som den første fanen til venstre
 • Kompetanserapport:
  • Skjuler kompetansekategorien fra alle kompetanserapportene. Gjør rapporten renere også virker den seriøs hvis man bruker kategorien “Egendefinert”

Ønsker du å vite mer om kompetansemodulen? Besøk vår modulside her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere