Oppdateringer i kompetanseoversikten

Visste du at kompetansemodulen i SmartDok følger med i grunnmodulen i SmartDok?
SmartDok sin kompetanseoversikt

Følgende oppdateringer er gjort:

 • Legge til brukerkompetanse:
  • Kan nå velge kompetansetyper uten å først velge kompetansekategori. Mye lettere å finne rett kompetanse
  • Viser supporterte filformat når man skal laste opp et vedlegg til kompetanser.
 • Brukerkompetansefanen:
  • Endret navn på «innstillinger» til «status»
 • Omrokkert fanene, flyttet «status» som den første fanen til venstre
 • Kompetanserapport:
  • Skjuler kompetansekategorien fra alle kompetanserapportene. Gjør rapporten renere også virker den seriøs hvis man bruker kategorien “Egendefinert”

Ønsker du å vite mer om kompetansemodulen? Besøk vår modulside her!

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av over 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo