Overføring av timer

Vi loser deg gjennom eksport av timer til et annet lønnssystem

Har du modulen for lønnseksport aktivert? Da kan du eksportere timer fra SmartDok gjennom en fil som kan importeres i et lønnsprogram.

Eksport av timene dine trenger ikke være en komplisert prosess, du må bare ta enkelte viktige hensyn for å forhindre at unødvendige feil oppstår. SmartDok har integrasjoner og muligheter for fileksport til mange systemer

Dersom du ikke har denne funksjonen tilgjengelig i ditt SmartDok-oppsett, kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33.

Slik tar du ut en eksportfil fra SmartDok

Gå til Timer –> Godkjenn timer –>  Eksporter timer

Velg periode du ønsker å eksportere timer for, og eventuelt om det er en eller flere avdelinger/grupper du ønsker å eksportere i stedet for alle.

Trykk deretter på Oppdater. Scroll helt ned på siden for å få en oversikt over hvilke registreringer som blir med i eksportfilen.

NB: det er kun godkjente timer som eksporteres (og lønnsarter som er krysset av for at de skal eksporteres).

Trykk deretter på knappen med navnet til lønnssystemet deres.

For å ta ut en fil kreves det i noen lønnssystemer at du skriver inn en firmakode eller lønnskjøringskode

Da trykker du på knappen for lønnssystemet, og skriver deretter inn firmakoden/lønnskjøringkoden for ditt firma i feltet som ligger under alle knappene til lønnssystemene. Trykk så på knappen til lønnssystemet igjen.

En fil med riktig formatering til ditt lønnssystem lastes ned til din PC. 

Lagre fila, og den er klar for import til ditt lønnssystem.

Som hovedregel bør du ikke åpne filen før du importerer den i lønnssystemet ditt. Dette gjelder spesielt Visma, siden Excel omformaterer filen slik at den ikke vil være mulig å importere i lønnssystemet. 

Noen systemer krever firmanummer før eksporten kan nedlastes. Dette er firmanummer fra lønnssystemet.

Merk at det er svært viktig at ansattid, lønnsartkoder, og eventuelt prosjektnummer stemmer overens i både SmartDok og lønnssystemet. 

Vi kan gjøre tilpasninger på filen slik at den tar med mer informasjon dersom dette er ønskelig.

Dersom du ønsker at timer attestert av prosjektadministrator skal være med i eksportfilen, kan supportavdelingen vår aktivere denne opsjonen for deg.

Typiske feilmeldinger

Ting kan skje, uforutsette problemer kan oppstå. I en stresset situasjon der lønna skal ut til de ansatte og tid er penger, kan trøbbel midt i en lønnseksport-situasjon skape høy puls.

Vi har satt sammen noen punkter som er gjentakende problemstillinger. Du kan lese mer om dette ved å klikke deg inn på linkene, de vil føre deg til vår supportportal:

Ta kontakt

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere