Motta pushvarsel om endring av innsendte timer i SmartDok

Regsitrerer timer i SmartDok

 Brukeren mottar er pushvarsel på mobilen sin dersom det oppstår en redigering av registrert arbeidstime.

Det registreres ca 480.000 timer i SmartDok daglig, og av og til blir noen av disse timene redigert. Nå mottar brukeren et pushvarsel når dette inntreffer.

Mange av våre kunder har etterspurt pushvarsel for å informere ansatte om endring av innsendte timeregistreringer.

I løpet av uke 19 vil denne funksjonaliteten endelig være klar for våre kunder.

Pushvarselet fungerer på følgende måte

Dersom en innsendt timeregistrering blir redigert (endring av dato, timetall, tillegg, pausetid osv.) så vil et pushvarsel sendes til brukeren som timeregistreringen tilhører. I dette pushvarselet vil det opplyses om hva som er endret.

Varselet vil også inntreffe dersom det er lagt inn en adm. kommentar.

OBS: Pushvarslene grupperes i 15 minutters intervaller, slik at ikke brukeren mottar mange pushvarsler etter hverandre, dersom flere registreringer fra samme uke blir redigert innenfor et kort tidsrom.

Pushvarsel på mobil

Slik kan et pushvarsel se ut på din mobil.

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av over 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo