Fra null til 100 millioner i omsetning og en bemanning fra null til 250 på ett år!

Ronny Lilleng og Tobias Appelbom i CB Partner har spisset seg mot bygg og anlegg.
Et klokt valg noe den eventyrlige veksten viser.

På rekordtid har CB Partner blitt et av Nord-Norges foretrukne bemanningsbyrå for bygge- og anleggsbransjen. Hvordan har det gått til?

Kommer til Alta

Selskapet har i dag en administrasjon på totalt 16 personer fordelt på avdelingene i Tromsø, Bodø og Stettin i Polen, og har hele 250 arbeidere i sving på forskjellige bygge- og anleggsprosjekter.

Hva er neste steg for CB partner?

– Vi ønsker å utvide med flere kontorer, der Alta er øverst på lista. Vi har i tillegg flere nyetableringer planlagt, men velger å ikke røpe dette nå, sier han.

CB Partner er allerede på plass med personell i Alta.

– Vi leverer allerede personell i Alta, og stiller mer enn gjerne opp om det er noen firmaer innen bygg og anlegg i dette området som har behov for ett møte, eller hjelp med gode bemanningsløsninger, legger han til.

Alt personell opplæres i SmartDok

Selskapene som får personell fra CB Partner opplever også en annen fordel. Alle arbeiderne er opplært i SmartDok og dermed klare til å føre timeregistrering på mobiltelefonen i systemet.

Hvorfor falt valget på SmartDok som dokumentasjonssystem?

– Systemet er mye brukt av våre kunder, i tillegg til at jeg hadde god erfaring med Smartdok fra min tidligere jobb som prosjektleder bygg, forklarer Lilleng.

– Vi gir alle våre ansatte opplæring i Smartdok før de sendes ut i arbeid. Dermed vil kundene våre kunne gå inn daglig å sjekke produksjonen.

Fordelene med et godt dokumentasjonssystem

CB Partner opplever mange fordeler med å bruke SmartDok. Både kundene og selve selskapet kan dra fordel av valg av system.

–  Vår kunder opplever at vårt personell kjenner systemet fra før, så det er lite behov for opplæring.

–  Siden alle våre arbeidere bruker SmartDok får de også lønn ut i fra godkjente timer derfra. Vi fakturerer etter at timene er godkjent av kunden.

CB Partner

CB Partner på toppen av Nord-Norge. Foto: CB Partner

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere