Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

SmartDok bidrar til en sikrere hverdag for næringen. Vi er nå «medstifter» i SfS Ba (Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg).

SmartDok er med når bygge- og anleggsbransjen stifter organisasjon for en sikrere næring

Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er en medlemsorganisasjon hvor både organisasjoner og bedrifter kan aktivt bidra og forplikte seg til sammen å jobbe for en sikrere næring.

Onsdag 18. september 2019 ble det arrangert stiftelsesmøte i SfS BA. 75 aktører som representerer hele verdikjeden i bygg og anlegg, myndighetene, organisasjoner, undervisningsinstitusjoner og leverandører ville tegne seg som stiftere, og nesten 100 mennesker møtte fram til stiftelsesmøte.

Bakgrunn

I juni 2014 undertegnet 11 parter som representerer hele verdikjeden i byggenæringen, Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

På plass var arbeids- og sosialministeren som undertegnet på vegne av staten. I tillegg ble charteret undertegnet av byggherrer som Statsbygg, Statens Vegvesen, Jernbaneverket – nå Bane NOR, Arkitektbedriftene i Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening, Byggenæringens Landsforening, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Teknologi, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Etterhvert har også flere aktører blitt med i samarbeidet, som f.eks. NTNU.

Målsetningen

Målsettingen med charteret var at næringen sammen skulle bidra til en sikrere næring, både gjennom samarbeid, men også gjennom egne forpliktelser.
Høsten 2017 besluttet charterets styringsgruppe å endre navn til Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) og samtidig startet arbeidet med å etablere SfS BA som en medlemsorganisasjon.

SmartDok med på laget

SfS BA har nå nylig invitert aktører i bygg- og anleggsbransjen til å bli med i dette viktige arbeidet, og SmartDok er med på dette.

Her kan du lese mer om stiftelsesmøtet.

Arbeidsgrupper

I tillegg så har SmartDok blitt kontaktet direkte med ønske om at vi skal delta i en av de nyopprettede arbeidsgruppene; Sikkerhetsindikatorer. Formålet til denne arbeidsgruppen er å bidra til åpenhet for å sikre læring og god SHA/HMS-kultur i bygge- og anleggsnæringen, og som skal kunne gi veiledninger med verktøy som kan bidra til enhetlig registrering, måling og bruk av indikatorene.

Med andre ord SmartDok tar HMS på alvor, og med den stadig voksende HMS/KS vil det bli vanskelig å komme utenom SmartDok i ditt videre arbeid med HMS.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere