Park & Anlegg er nå inne i sluttfasen med gigantprosjektet i Fredrikstad.

Lars Wolge Nilsson er en av mange ansatte hos Park & Anlegg som er med på å fullføre gigantprosjektet RV110 Ørebekk-Simo. I bakgrunnen ser vi Seut bru, det desidert største støpe- og betongprosjektet i Østfold siden Kalnes Sykehus i 2013, og Norges bredeste fugefrie bru.

Park & Anlegg er nå inne i sluttfasen med gigantprosjektet i Fredrikstad

Et imponerende stykke arbeid utføres uten stor belastning på trafikk eller bolig/næring i området.

Å lage en 1, 4 km lang firefelts vei med sykkelsti og fortau i tettbygd strøk er ingen enkel oppgave. Park & Anlegg har klart oppgaven med bravur, og høsten 2018 skal samferdselsprosjektet stå ferdig til bruk.

– Prosjektet er en del av Nedre Glomma prosjektet, og er et samferdselsprosjekt med stort fokus på kapasitetbedring, myke trafikanter og offentlig transport. For eksempel så er det et felt i hver retning som forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring, sier HMS/KS-leder Espen Aarum i Park & Anlegg.

Prosjektet startet høsten 2015 og har hatt svært strenge krav til gjennomføring. At  det til nå har gått så knirkefritt skyldes gode rutiner, dyktige medarbeidere og god kommunikasjon.

– Fordelen med et langvarig prosjekt er at man innarbeider rutiner og definerer ansvarsfordelingen slik at arbeidshverdagen med alle dens utfordringer går lettere. Vi har fokus på informasjon og kommunikasjon med alle involverte, sier HMS/KS-ingeniør Alexander Halle.

– Positive erfaringer frem til nå er at vi har utført såpass omfattende arbeid uten stor belastning på trafikk eller bolig/næring i området. Vi har heller ikke hatt noen alvorlige skader, forteller Alexander videre.

Store operasjoner for tur

Park & Anlegg AS har nå utført forskalingsarbeider på Seut bru, etappe 1 av 3, med planlagt støp i mars. Seut bru er det desidert største støpe- og betongprosjektet i Østfold siden Kalnes Sykehus i 2013, og blir Norges bredeste fugefrie bru.

– Det er knyttet en viss spenning til værforholdene ved støp, men det har vi tatt høyde for. Viktigst for oss er at arbeidene utføres sikkert og forsvarlig med god kvalitet. Fremdriften er god på armering og forskaling, sier Espen.

På første etappe benyttes det 220 tonn armeringsstål, og det vil gå med 1100m3 betong , som utgjør 200 betongbiler i en storstøp. Heftige saker altså!

– Hele prosjektet skal stå ferdig høsten 2018, så vil det selvfølgelig stå igjen noe grøntarbeider til våren 2019, sier prosjektingeniør Alexander Halle.

Riksveg 110 er en viktig innfartsvei til Fredrikstad, med behov for bedre flyt i trafikken. Prosjektet skal legge bedre til rette for kollektivtrafikk, gående og syklende. Illustrasjon: Statens Vegvesen.

Kunnskap, yrkesstolthet, læring og HMS i fokus

Park & Anlegg AS er en del av Luva Gruppen, og har en betydelig markedsandel og verdiskaping i markedsområde Øst. 250 ansatte bidro i 2016 til en omsetning på rundt 700 mill kr, og ytterligere vekst i 2017. Park & Anlegg AS har viktige samfunnsoppdrag for Statens Vegvesen, Bane Nord (JBV), kommuner på østlandet, offentlige og private virksomheter, samt kundeoppdrag i fbm utemiljøarbeid, vedlikehold og ytre miljø.

Park & Anleggs verdier er: TRYGG – STOLT – NYTENKENDE 

Park & Anlegg AS samarbeider med skoler og Ungt Entreprenørskap, og vi setter kunnskap, yrkesstolthet, læring og HMS svært høyt. Selskapet er blant de største lærlingebedriftene innen bransjen, og har flest lærlinger regionen. Park & Anlegg AS er alene i bransjen om sikkerhetsvogner i sine prosjekter.

Park & Anlegg

Prosjektingeniør Alexander Halle i Park & Anlegg scanner seg inn på arbeidsplassen med byggekortleser fra SmartDok.

God oversikt over hvem som er på arbeidsplassen

Med et slikt stort prosjekt kan det være utfordrende å vite hvem som til en hver tid er inne på arbeidsplassen. Sommeren 2017 ble det innført nye krav til føring av mannskapslister – disse skulle nå føres digitalt. Park & Anlegg var tidlig ute med løsningen og har på dette samferdselsprosjektet benyttet seg av SmartDok sin løsning på elektronisk mannskapsliste.

 Vi bruker byggekortleser fra SmartDok. Den gir oss til enhver tid god oversikt over hvem som er inne på anleggsplassen. Det skaper trygghet i prosjektet. Samtidig er systemet enkelt å montere og installere, samt lett å bruke, sier Espen Aaarum.

For Park & Anlegg er det viktig at de tar i bruk systemet som tilfredsstiller alle lovkrav.

– Det tilfredsstiller alle lovkrav, samt at en automatisering gjør at vi slipper å binde opp ressurser til administrering, legger han til.

Bruker også UE-App for underleverandører

SmartDoks elektroniske mannskapslister tilbyr en tredelt løsning: Fysisk byggekortleser montert på bygg-/anleggsplass, mobil registrering via SmartDok-appen (for egne ansatte) og mobil registrering via UE-appen for underentreprenører og andre aktører.

– Det er viktig med et system som dekker alle våre behov. Pr. i dag så er det kun de som ikke har HMS-kort kombinert med at de ikke har smarttelefon vi ikke fanger opp her.

Park & Anlegg var de første til å ta i bruk SmartDoks UE-App, som gjør det mulig for underentreprenører å registrere seg elektronisk inn i mannskaplistene via smarttelefon.

Kan dere si noe om hvordan dere implementerte dette, og hvilke erfaringer dere har gjort dere rundt UE-Appen?

– Vi har utarbeidet egen veiledning ute på anlegget som guider underentreprenører gjennom installasjon av Appen. Det har fungert bra. Det er en stor fordel å kunne registrere seg inn via App for eksempel for tipp-biler, sier Espen.

Park & Anlegg

Ansatte i Park & Anlegg og underleverandører på prosjektet kan alle scanne seg inn elektronisk med SmartDok sin løsning.

Park & Anlegg AS betjener følgende markedssegmenter:

  • Kommunaltekniske anlegg
  • Grunnarbeid
  • Vei
  • Jernbane
  • Eiendom
  • Utemiljø
  • Bruer og konstruksjoner
  • Vedlikehold
  • Ytre Miljø

Om Park & Anlegg

Park & Anlegg AS er en del av Luva Gruppen, og har en betydelig markedsandel og verdiskaping i vårt markedsområde på Østlandet.
Siden etableringen av Park & Anlegg AS i 1997 av Jack Valleraune og Lars Erik Lunde, har utviklingen gått raskt og vi har underveis bygd oss opp til å bli en av de virkelig store maskinentreprenørene i region Øst. 245 ansatte skapte i 2019 en omsetning på 720 mill kr.
Virksomhetene holder til i moderne lokaler ved E6 Sarpsborg, Sandesund syd, besøksadresse Sundløkkavn 73, siden des 2017. Verksted er lokalisert på Vister ved Grålum
Park & Anlegg AS har viktige samfunnsoppdrag for Statens Vegvesen, Bane Nor, kommuner på Østlandet, offentlige og private næringsvirksomheter. Våre fagområder er Grunnarbeid – Utemiljø – VMT – Bygg & Konstruksjoner – Vedlikehold.
Vår vekst og posisjon kan vi takke våre flinke kompetente medarbeidere for, som står på hver dag for å skape en god og trygg arbeidsplass med fokus på fornøyde kunder.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere