SmartDok HMS

Status på SmartMEF

SmartMEF nærmer seg en forsiktig utrulling, og i denne prosessen er det viktig med brukertesting av produkter før vi starter med utrulling mot bedriftene.

I uke 19 fikk 13 medlemmer utføre en brukertest av SmartMEF. Disse kundene ble nøye plukket ut for å kvalitetssikre at testene blir gjort av både store og små selskaper med forskjellig kjennskap til både SmartDok og KSMEF.

Resultatene etter brukertestingen viste at det var noen feil som må korrigeres, men samtidig viste testen at det var forholdsvis greit å finne frem i SmartMEF. Når disse feilene er korrigert, skal de gjennom en syretesting internt og mot noen få brukere for å se om feilene er eliminert og produktet fungerer etter hensikten på dette stadiet.

Det arbeides nå med feilrettinger og forbedringer slik at de som har bestilt SmartMEF får et godt produkt for å ivareta system- og prosjektdokumentasjon videre fremover.

Vi kommer fremdeles til å overholde fremdriftsplanen på ferdigstilt SmartMEF til 3.kvartal 2022.

I denne første versjonen av SmartMEF kommer det bla. følgende funksjonaliteter:

  • MEF-skjemamaler som kan tilpasses til bedrift og/eller prosjekt
  • MEF-dokumentbibliotek som kan tilpasses til bedrift og/eller prosjekt
  • Overflytting av “våre tilpassede dokumenter” KSMEF
  • Mulighet til å sette opp bedriftenes KHMS system og andre håndbøker
  • Mulighet til å lage kvalitetsplan til prosjektet
  • Mulighet til å dele mapper i dokumentsenteret med f.eks byggherre
  • Mulighet til å registrere kompetanse på brukere

Som nevnt tidligere vil vi vil gjennomføre en forsiktig utrulling til ca 60 medlemmer først for å kvalitetssikre alle prosessene våre. Går denne prosessen bra øker vi antallet videre fremover og legger opp gode opplæringsløsninger.

Hensikten med forsiktig utrulling handler også om å motta feedback på løsningen og raskt respondere på de tilbakemeldingene som vil være hensiktsmessig å etterleve for å gjøre løsningen bedre for dere.

Ved spørsmål, kontakt:
Egil Kvingedal
Fagsjef klima og miljø
Egil.Kvingedal@mef.no

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere