SmartDok på Nordnorsk!

Nye endringer før sommeren, og veien videre med SmartMEF og KSMEF

Vi har snart passert 1000 medlemsbedrifter som har tatt i bruk SmartMEF, og det er bra siden lansering i september 2022.

SmartDok og MEF holder utviklingstempoet oppe for å kunne gi våre medlemmer et godt verktøy til å ivareta både kvalitet, HMS og effektiv prosjektstyring både for små og store bedrifter.

Nye endringer i anmarsj

I løpet av juni kommer excelmalene fra KSMEF til å legges inn i dokumentbiblioteket. Dette gjør at de kan redigeres/tilpasses og legge inn i prosjektets kvalitetsplan, som for eksempel risikovurderinger.

Fleksibilitet på roller og tilganger har vært etterspurt. Her kommer det en oppdatering i løpet av høsten. Da vil det bli mulig å opprette egne tilgangspakker for et utvalg av ansatte om ønskelig.

Rutine for å laste ned prosjekter fra KSMEF

Det er laget en egen rutine på hvordan en kan laste ned prosjekter fra KSMEF til eget lagringssted. Denne rutinen heter 0101-050 R Ekstern lagring av prosjekter, og ligger kun i KSMEF.

Nå er det ikke lenge før lyset slukkes på KSMEF. Vi anbefaler alle som fremdeles har KSMEF til si opp abonnementet, og bruke oppsigelsesmåneden på å laste ned de prosjekter som en vil ta vare på. Siste dag for KSMEF sin eksistens er 30.09.2023.

Veien videre

Vi skal fortsette å se fremover og utvikle nye løsninger samtidig som det kommer mindre forbedringer av eksisterende løsninger.

Som aktive brukere av SmartMEF kommer dere ofte med tilbakemeldinger og ønsker som dere vil ha på plass. Det setter vi stor pris på. På den måten får vi avdekket et behov som vi kan kartlegge videre, og vurdere tilpasning eller utvikling på.

Eget supportteam

MEF har et eget supportteam på SmartMEF. De besvarer de fleste spørsmål på hvordan sette opp systemene i bedriften og på prosjekter. Kontaktinfo til supportteamet finner du på dashbordet ditt på innloggede sider.

Ove og Jan Martin Eriksen i Eriksen Maskin
Ove og Jan Martin Eriksen i Eriksen Maskin

– Nå er det blitt mye enklere å dokumentere!

– Vi har tatt i bruk det nye HMS/KS-systemet til MEF, SmartMEF og opplever det som brukervennlig og logisk, sier brødrene Ove og Jan Martin i Eriksen Maskin.

Ove og Jan Martin Eriksen i Eriksen Maskin

– Nå er det blitt mye enklere å dokumentere!

– Vi har tatt i bruk det nye HMS/KS-systemet til MEF, SmartMEF og opplever det som brukervennlig og logisk, sier brødrene Ove og Jan Martin i Eriksen Maskin.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere