SmartDok-ansatte etter en hard økt med X-fit

SmartDok oppmuntrer til aktivitet på en rekke måter

God fysisk form går gjerne hånd i hånd med god arbeidsinnsats og motivasjon. SmartDok legger tilrette for aktiviteter for alle, og tilbyr støtteordninger som kan trigge økt aktivitet.

Vi møtte HR Advisor Gerd Kathrine Johansen for en liten prat om treningsgodene som kommer de SmartDok-ansatte til del.

Kan du fortelle litt om hvilken ordning de SmartDok-ansatte har ift trening, hvilke aktiviteter er det som tilbys?

– I SmartDok har alle ansatte tilbud om en time fri til trening i arbeidstiden, mot at de trener en time selv på fritiden. Dette er selvsagt tillitsbasert. 

I tillegg har vi forskjellige tilbud som ansatte kan være med på. Noen eksempler er ukentlige treningstimer i X-fit og fotball for ansatte i Alta, samt Squash for ansatte i Oslo. 

Vi har også «Jobbstrekk» i arbeidstiden, som er enkle øvelser tilpasset ansatte som har stillesittende jobb foran skjerm. Da kommer det en instruktør til hovedkontoret vårt i Alta, og øvrige ansatte kan være med digitalt. 

På hovedkontoret vårt i Alta holder vi også på å lage et treningsrom i kjelleren. De fleste ansatte er aktive og tar gjerne initiativ til felles sykkelturer eller toppturer sammen. 

SmartDok-ansatte i klatreveggen

Her ser vi David Andersen benytter seg av sin treningstime i arbeidstiden. Klatring er ekstremt god trening, og flere ansatte benytter seg av denne treningsformen.

Får de ansatte dekket medlemskap på treningssenter? Når det gjelder utstyr for trening, hvilke ordninger tilbyr SmartDok de ansatte her?

– I SmartDok mener vi at trening er mye mer enn bare treningssenter. Ansatte får en romslig treningsgodtgjørelse. Godtgjørelsen kan brukes på medlemskap ved et treningssenter, til treningstøy eller utstyr. 

Vi har også en låneordning for de som kjøper dyrt treningsutstyr. I SmartDok er det mange som liker sykling, og gode sykler kan være en dyr investering på en månedslønn. SmartDok betaler da faktura, og den ansatte trekkes på lønn over ett år – rentefritt selvfølgelig. 

For de friskeste av oss kan investering i terrengsykkel ende opp med deltakelse i Offroad Finnmark!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere