Vekstra HC Dahl SmartDok - ai

Meld deg på og oppdag om virkeligheten speiler dette AI-genererte bildet av temakvelden på Lillehammer.

Lær om samspillet mellom regnskap, timefangst og prosjektstyring

I samarbeid med Vekstra Regnskap Innlandet og HC DAHL inviteres det til temakveld torsdag 30. november kl 16–18 på Fakkelgården Lillehammer i HC DAHL sine lokaler.

Du vil få se en presentasjon som viser deg hvordan du kan gjøre ditt samspill mellom regnskap, timefangst og prosjektstyring enda bedre.

SmartDoks hovedfokus er:

 • Timeregistrering
 • Vare og transport
 • Bildehåndtering
 • HMS/sjekkliste
 • Verktøyoversikt

Zirius fokuserer på:

 • Økonomisk oppfølging av prosjekter
 • Fakturering med kontraktstype
 • Prosjektleders fulle oversikt over timer, vareforbruk og inngående fakturaer
 • Effektiv fakturering
 • Anleggsregister med maskinregnskap
 • Komplett regnskapssystem med elektronisk bilagshåndtering

Påmeldingsfrist er tirsdag 28. november.

Påmelding til ri@vekstra.no eller telefon 61 24 68 00. Velkommen!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere