Verdensdagen for sikkerhet og helse

Hvert år den 28. april markeres Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Dette for å sette fokus på viktigheten av å forebygge ulykker og sykdommer på arbeidsplassen. Dagen ble etablert av den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) i 2003, og har siden den gang blitt en global begivenhet for å øke bevisstheten og fremme et tryggere og sunnere arbeidsmiljø for alle.

Bakgrunn og statistikk

Ifølge ILO dør over 2 millioner mennesker hvert år som følge av arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer. Dette tilsvarer omtrent 5.000 dødsfall per dag! I tillegg lider millioner av mennesker av arbeidsskader og sykdommer som kan ha langvarige og betydelige konsekvenser for deres livskvalitet.

Utfordringer og behov

En av de største utfordringene for å forbedre sikkerhet og helse på arbeidsplassen er mangelen på bevissthet og forebyggende tiltak. Mange arbeidsgivere og arbeidstakere er ikke klar over risikoen de står overfor, og det er ofte mangel på tilstrekkelige sikkerhetsprosedyrer og verneutstyr.

Fokusområder for 2024

I år er fokuset for Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen «Hvilke konsekvenser for sikkerhet og helse på arbeidsplassen følger av klimaendringer.«

Hva kan vi gjøre?

Det er mye vi kan gjøre for å forbedre sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Her er noen tips:

 • Arbeidsgivere:
  • Implementer effektive sikkerhetsprosedyrer og bruk av verneutstyr.
  • Tilby opplæring i sikkerhet og helse til alle ansatte.
  • Skap en positiv og støttende arbeidsplasskultur.
  • Vær proaktiv i å identifisere og håndtere risikoer.
 • Arbeidstakere:
  • Følg sikkerhetsprosedyrer og bruk verneutstyr på riktig måte.
  • Rapporter farer og ulykker til din arbeidsgiver.
  • Ta vare på din egen mentale og fysiske helse.
  • Vær engasjert i spørsmål om sikkerhet og helse på arbeidsplassen.
 • Myndigheter:
  • Utvikle og håndheve strenge sikkerhetsstandarder.
  • Støtte forskning og innovasjon innen sikkerhet og helse på arbeidsplassen.
  • Øke bevisstheten om viktigheten av sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Det viktigste vi kan gjøre for å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen, er å redusere omfanget av klimaendringer og naturtap, og forurensing i miljøet vårt. Det betyr å redusere CO2-utslipp, og utvikle politiske rammeverk som forvalter naturen og miljøet vårt på en bærekraftig måte for vår sikkerhet og helse.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere