Forbedret struktur og oppgraderte artikler vil gjøre arbeidet enklere for deg som bruker SmartDok

Ingenting er mer irriterende enn å ikke finne svar på det en leter etter. Vår nye supportportal hjelper deg finne frem!

Den gamle supportkanalen vår var både utdatert og lite brukervennlig, og dette er betegnelser vi i SmartDok ikke ønsker å være bekjente med. Dermed startet vi jobben med en total gjennomgang av struktur, design og innhold. Sistnevnte innebar kvalitetssikring av artikler, for systemet endrer seg stadig uten at supportartiklene har vært med på utviklingen i samme grad.

Beta-versjonen av den nye supportportalen til SmartDok har vært tilgjengelig for alle brukere i en periode nå, og tilbakemeldingene til oss i form av 100% økning i besøkstallene forteller oss at vi har truffet blink med tilpasningene. Verdt å merke seg er at denne økningen har funnet sted før vi har gått offentlig med nyheten om den nye portalen!

Trykk her for å gå til supportportalen.

Supportportalens søkefunksjoner tar ikke kun for seg artiklenes overskrifter, men også ord brukt i artiklene. Dette gjør at det er enklere å benytte seg av stikkord for å finne artiklene man leter etter.

Ryddig og strukturert, kategorisert og korrekturlest. Stikkord som er høyst aktuelle for den nye og imøtekommende supportportalen vår.

Enklere å finne frem

Når også supportavdelingen har økt bruken av supportportalen betydelig, forteller det oss at arbeidet har bært frukter, også internt i selve SmartDok.

Supportportalens søkefunksjoner tar ikke kun for seg artiklenes overskrifter, men også ord brukt i artiklene. Dette gjør at det er enklere å benytte seg av stikkord for å finne artiklene man leter etter.

Søkefunksjonen er nok mest brukt, men vi har også lagt mer fokus på hvordan kategorisering av både kategorier, underkategorier og artikler er lagt opp for de som liker å navigere seg frem selv på nettsiden. Ved å bruke SmartDoks viktigste begreper har vi samlet tilhørende artikler under disse.

Til eksempel kategorien “Prosjekter”, som i seg selv er selvforklarende og handler nettopp om prosjekter i SmartDok. Til eksempel “Hvordan opprette et prosjekt?” og “Hvordan opprette underprosjekter?”.

Blant de nye kategoriene finner du “Lønn og regnskap”. Kategorien ble opprettet for å gjøre navigeringen enklere for de som kun driver med regnskap/lønn i SmartDok og ikke nødvendigvis er kjent med hvordan SmartDok er bygget opp av moduler og opsjoner.

Det er også brukt tid på å skille mellom plattformene web og mobil, dette for at supportportalen skal bli enklere for våre mobilbrukere.

Underkategori

Under hver kategori er det også lagt inn en kort introduksjon eller stikkord til hva som befinner seg under hver kategori.

Hva er bedre?

Så hva er hovedårsaken til at supportportalen har fått et løft, sammenlignet med den gamle versjonen? Det innholdsmessige.

Det er brukt dedikerte ressurser på å se etter både mangelfulle og manglende artikler i portalen. Vi har gått gjennom søkeord som tidligere ikke hadde treff, og i tillegg brukt tid på å få supportportalen til å passe både gamle og nye kunder.

Under kategorien “Generell” finner man f.eks “Kom i gang med SmartDok” som gir helt nye kunder en god innføring og innblikk i SmartDok.

Artiklene i seg selv har blitt splittet opp i flere og kortere supportartikler. Vi ønsker at artiklene skal være kortere og mer direkte. Man skal tydelig se hvordan artiklene er bygd opp, og at blikket føres til der man finner den informasjonen man søker etter. Dette for å spare kundens dyrebare tid, men også fordi at en gammel traver av SmartDok skal slippe å lese om hvordan man oppretter en skjemamal som vedkommende har gjort 100 ganger før. Et annet eksempel er at du skal slipper å lese om behandling av RUH før du i det hele tatt har tatt i bruk vår HMS/KS Pro-pakke.

Artiklene består av innhold som beskrevet i overskrift/introen, men også av tilhørende hjelpevideoer og linker til andre artikler.

Vi har også lagt inn kontaktinformasjon til både salg og support, i tillegg til at det finnes en chattefunksjon i vår supportportal som lar deg chatte direkte med våre supportmedarbeidere.

Alt i alt skal det være enklere å søke, navigere og lese i vår supportportal, samt raskere å chatte eller sende oss en e-post for mer informasjon og hjelp ved behov.

Så da kan vi trygt si at SmartDoks supportportal kan regnes som offisielt åpnet!

Trykk her for å gå til supportportalen.

Vi flesker til med ny og oppgradert supportportal

Etter noen måneder med restrukturering og gjennomgang av samtlige hjelpeartikler, er den nye supportportalen mer enn klar for å ta i mot kunnskapshungrige SmartDok-brukere.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere