Visma + SmartDok = sant

SmartDok blir Visma sin skybaserte programvareløsning for bygge- og anleggsbransjen.

SmartDok blir Visma sin skybaserte programvareløsning for bygge- og anleggsbransjen

Vi i SmartDok har vært pionerer i digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen, og skal fortsette å være en stor pådriver i dette arbeidet framover, til fordel for våre kunder.

Våre strategiske tanker og planer for fremtiden er på en meget god måte innfridd for våre kunder og ansatte gjennom dette partnerskapet med Visma. Visma blir med dette kjøpet majoritetsaksjonær i SmartDok.

“Business as usual”

SmartDok vil fortsatt være SmartDok, samme navn, samme org.nr. og ikke minst samme dedikerte ansatte, men med en stor aktør i ryggen som gjør at vi står ennå sterkere enn tidligere.

Vi vil fortsatt utvikle og supportere SmartDok fra vårt hovedkontor i Alta, hvor også ledelsen sitter. Vi ønsker å videreutvikle både produkt og organisasjon, samt ta nye markeder. Visma er i denne sammenhengen en perfekt match for oss. Vi vil få et økt fokus på å lage integrasjoner mot Visma sine systemer, men dette utelukker ikke andre systemer. Vi vil fortsette å samarbeide med de systemer og de leverandører våre kundene bruker.

Rett timing

Det er en tid for alt og nå var tiden inne for å samarbeide med en stor aktør for å ta SmartDok et steg videre. Med påfyll av kunnskap og en større verktøykasse som vi får med å være en del av Visma, ser vi fram til å ta SmartDok til nye høyder. Vi har valgt en partner som har vist evne og vilje til å innfri nettopp det vi er på jakt etter.

Bjørn Tore Hagberg
Gründer og CEO i SmartDok

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere