HVORFOR RAPPORTERE HMS?

HMS-arbeid er viktig
0
Antall arbeidere i bygge- og anleggsnæringen
0
Antall bygge- og anleggsvirksomheter i Norge

FORDELENE MED Å RAPPORTERE HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

  • Bedre arbeidsmiljø

  • Lavere sykefravær

  • Reduserte kostnader

  • Redusert risiko

  • Reduserte uønskede hendelser

  • Bedre kontinuitet i forretningsdriften

  • Innovative og proaktive tilnærminger til forebygging

  • Bedre omdømme

  • Mer konkurransedyktig

  • Godt lederskap og aktiv involvering av arbeidstakerne

0
Antall brukere av HMS/KS i SmartDok
0
Antall bedrifter som bruker HMS/KS i SmartDok
LA SMARTDOK HJELPE DEG MED DITT HMS-ARBEID

HVORFOR RAPPORTER VI?

Et rapporteringssystem vil bidra til å avdekke områder som har forbedringspotensial og lette prioriteringer for tiltak. Det er oftest opp til linjeledelsen å planlegge tiltak og gjennomføre prioriteringer. Ved at alle i virksomheten er med på å rapportere, så har en muligheten til å etablere statistikk, dokumentasjon og konstatere fakta. På den måten kan det viktige HMS-arbeidet styres i ønsket retning, og etter målsetting.

ULYKKER OG NESTENULYKKER SKYLDES OFTE SAMME TYPER RISIKOADFERD

0
Dødelige arbeidsulykker i bygg- og anlegg Norge 2019
0
Rapporterte arbeidsulykker i Norge 2019

I bygg- og anleggsbransjen i Norge, så stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk (hvordan HMS-resultater virksomheten har hatt de siste årene; har det vært ulykker, personskader o.l.), i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

Her vil man med SmartDok ha de beste løsningene for det viktige HMS-arbeidet i virksomheten og for rapportering 

BE OM DEMO OG PRIS PÅ SMARTDOK