HMS i SmartDok

INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN

Ulike bransjer har ulike farer, og det må tas hensyn til når ditt firma skal se på HMS-arbeidet som må gjøres.

Uansett bransje

For alle firma gjelder Internkontrollforskriften som stiller krav til den jobben som må gjøres for å ivareta nettopp Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette gjelder ikke bare i enkeltprosjekter, men også for bedriften som helhet. Der både, fysisk, psykisk og organisatorisk arbeidsmiljø ivaretas for alle ansatte uansett funksjon; Arbeidere ute på byggeplass, kontormedarbeider og renholdere.

Dokumentasjonskrav

Internkontrollforskriften er kort for “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten” og i §5 finnes en oversikt over hvilke dokumentasjonskrav som stilles til ditt firma.

For mer informasjon om forskriften anbefaler vi deg å besøke denne linken fra lovdata: https://lovdata.no/forskrift/1996-12-06-1127/§5

HMS/KS i SmartDok
HMS/KS i SmartDok

HMS er viktig og lønnsomt

HMS handler kort fortalt om å jobbe for et godt, trygt og helsefremmende arbeidsmiljø og å redusere negativ effekt på ytre miljø.

HMS/KS i SmartDok

HMS er viktig og lønnsomt

HMS handler kort fortalt om å jobbe for et godt, trygt og helsefremmende arbeidsmiljø og å redusere negativ effekt på ytre miljø.

SmartDok tilfredsstiller kravene

I SmartDok HMS Pro får du blant annet en mal for HMS-håndbok. Denne tilfredsstiller kravene til dokumentasjon ved utfyllelse. HMS håndboken har hjelpetekst som veileder deg gjennom utfylling. Dersom det er forhold ved det systematiske HMS arbeidet ditt firma ikke har helt på plass, så vil dere også finne tips her.

I tillegg er det nytt å hente inn bedriftshelsetjenesten i arbeidet og SmartDok har også en HMS-rådgiver som sammen med Customer Success kan bistå med råd og veiledning til effektiv bruk av systemet.

HMS Pro

I HMS Pro kan dere blant annet gjennomføre risikovurderinger, sikker jobb analyse (SJA) og registrere og behandle uønskede hendelser (RUH). Dette er funksjoner som er nødvendige for å støtte ditt firma i et lovpålagt, kontinuerlig og systematisk HMS arbeid.

I tillegg har SmartDok blant annet sjekklister for årlig gjennomgang av internkontroll, vernerunder, og dokumentert opplæring som også er deler av et godt HMS arbeid.

Hva er hensikten med HMS-arbeidet?

Hensikten med HMS-arbeid er å oppdage farer og problemer i tide, og forebygge at dette skjer. Firmaets leder har ansvaret, men alle ansatte har plikt til å bidra. Det gjør de enkelt fra appen på sin mobil.

HMS er viktig og lønnsomt

Det er effektivt og kostnadsbesparende å gjøre alt rett, første gang, og å unngå skader og sykemeldinger. Firmaet blir en attraktiv arbeidsgiver og en foretrukket leverandør.

Mer om HMS på Arbeidstilsynet sine sider.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere