HVA ER HMS OG INTERNKONTROLL?

Hva er HMS og internkontroll?

HMS handler kort fortalt om å jobbe for et godt, trygt og helsefremmende arbeidsmiljø og å redusere negativ effekt på ytre miljø.

BE OM DEMO OG PRIS PÅ SMARTDOK