HVORDAN FÅ SENTRAL GODKJENNING?

HVORDAN FÅ SENTRAL GODKJENNING?

Hva kreves for å bli godkjent?

Det er ulike kvalifikasjoner og krav som skal oppfylles for at du som foretak skal bli sentralt godkjent. Her får du en oversikt over hvilke tiltak som er nødvendig.

Peab bruker SmartDok
Peab bruker SmartDok

Hva kreves for å bli godkjent?

Det er ulike kvalifikasjoner og krav som skal oppfylles for at du som foretak skal bli sentralt godkjent. Her får du en oversikt over hvilke tiltak som er nødvendig.

Peab bruker SmartDok

SØK OM SENTRAL GODKJENNING

Jobber du med utførende eller prosjekterende arbeid? Da vil det være en fordel for deg å bli sentral godkjent.

Dette må du dokumentere i søknaden

1. Vitnemål, fag-/svennebrev, mesterbrev eller annen dokumentasjon på utdanning

2. Referanseprosjekter som beskriver hvilke arbeidsoppgaver foretaket har utført opp mot omsøkte godkjenningsområder

3. Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket

4. Arbeidskontrakter som viser bekreftelse på fast ansettelse av den faglige ledelsen i foretaket

5. Valgfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring

Direktoratet for byggkvalitet (dibk) har god informasjon om hva som kreves for å få sentral godkjenning. Det er også de som fører tilsyn med bedrifter som har fått sentral godkjenning for å se at de har et aktivt kvalitetssystem som følger byggherreforskriften.

Finn ut mer hos Direktoratet for byggkvalitet

FORETAKET MÅ BEKREFTE HMS OG KVALITET

Dersom dere har fylt ut alle deler av HMS håndboken i HMS Pro slik at den beskriver hvordan dere jobber med HMS og kvalitetssikring, kan dere dokumentere dette i en systembekreftelse.

Bruk SmartDoks HMS Pro

Beskriv hvordan selskapet jobber med HMS og kvalitetssikring i HMS-håndboken i SmartDok.
Du må bekrefte at foretaket oppfyller følgende:
Krav til helse, miljø og sikkerhet i internkontrollforskriften
Krav til kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen

Systembekreftelse

SmartDok som system er rammeverket du trenger for å få inn din bedrifts aktuelle mål, sjekklister, prosedyrer, opplæringskrav osv. som kreves for å tilfredsstille lovverket som gjelder for alle bedrifter og spesifikt for deres bransje.
Når du som bedriftsleder fyller ut systembekreftelsen signerer du på at din bedrift har tatt systemet i bruk og lagt inn den informasjonen som skal til for å dokumentere at deres HMS- og kvalitetsarbeid er innenfor gjeldende lovverk.
Be om demo på SmartDok HMS Pro

Har du nå det du trenger?

Søknad sendes Direktoratet for byggkvalitet

Dersom du nå har all dokumentasjon klar, kan du nå logge deg inn og sende inn søknad om å bli sentral godkjenning. For å søke om sentral godkjenning på vegne av foretaket må du ha riktige rettigheter i Altinn. Hvis du ikke har dette allerede, kan du få det tildelt.

Slik får du nødvendige rettigheter i Altinn.

Sentral godkjenning gis for tre år av gangen. Foretaket kan søke om fornyelse av godkjenningen innen utløpet av godkjenningsperioden. Foretaket må dokumentere at det tilfredsstiller kravene som gjelder på fornyelsestidspunktet. For å utvide godkjenningen med flere godkjenningsområder eller tiltaksklasser innenfor en eksisterende godkjenningsperiode, kan foretaket søke om endring.

Søk om sentral godkjenning