Axaz

Axaz

Skap dataflyt gjennom hele virksomheten

Få mer verdi ut av SmartDok
med integrasjon fra Axaz

Skap dataflyt gjennom hele virksomheten

Få mer verdi ut av SmartDok
med integrasjon fra Axaz

Vår integrasjonspartner Axaz leverer moderne og kostnadseffektive integrasjonsløsninger mellom SmartDok-plattformen og øvrige systemer i virksomheten din. Dette gjør det mulig å effektivisere og automatisere forretnings-prosesser og man får dermed frigjort ressurser til andre formål.

Dette åpner for nye muligheter, blant annet:

  • Fri dataflyt mellom SmartDok og virksomhetens systemer vil gjøre at man kun fører data ett sted
  • Prosjektkoordinering vil kunne løses i SmartDok på en bedre måte fordi man har direkte tilgang til mer data
  • Mulighet for å automatisere fakturagrunnlag basert på data fra forskjellige datakilder
  • Få gleden av dashboards med visualisering av data fra hele organisasjonen
  • Håndtering av masterdata (én sannhet for viktige data) som øker datakvaliteten i hele virksomheten
  • Pluss mye mer

Les om samarbeidet mellom Axaz og SmartDok her.

Ta kontakt med Partneransvarlig i SmartDok, Knut Leo på mobil 909 21 821, for å sette opp et uforpliktende møte for å sparre om muligheter hos dere.