Gemini ProAdm

Gemini ProAdm

For entreprenører innen grunnarbeid, betong, asfalt

Verktøy for anbudskalkyle, prosjektstyring og prosjektoppfølgning.

For entreprenører innen grunnarbeid, betong, asfalt

Verktøy for anbudskalkyle, prosjektstyring og prosjektoppfølgning.

Om integrasjonen

  • Ansattregister og maskinregister speiler hverandre automatisk i begge systemer
  • ProAdm deler prosjektet inn i Stedkoder = Arbeidsbeskrivelser/aktiviteter
  • Alle timer etter godkjenning fra administrator kommer fra SD kommer først inn i timeregmodulen i PA. Deretter overføres timene til Timeverkanalyse i PA
  • Kunden kan se utviklingen prosjektet har på en enkel måte
  • Kommunikasjonen mellom systemene går automatisk begge veier, overføringssekvensen kan settes normalt 1 gang pr time til 1 gang pr dag.