HMSREG

Digital byggeplasskontroll

Digitaliserer oppfølging av seriøsitetstiltak og forpliktelser i Byggherreforskriften, og baserer seg på at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene, og Startbank samles, kontrolleres og oppdateres i sanntid.

Digital byggeplasskontroll

Digitaliserer oppfølging av seriøsitetstiltak og forpliktelser i Byggherreforskriften, og baserer seg på at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene, og Startbank samles, kontrolleres og oppdateres i sanntid.

Om integrasjonen

Registreringer utført i SmartDok via App, UE-app eller Byggekortleser sendes til HMSREG for blant annet systematisk og risikobasert oppfølging og kontroll av leverandører gjennom integrasjon mot blant annet Enhetsregisteret, HMS-kort/byggekort.no og StartBANK.