Invo/SharePoint

Invo/SharePoint

Gjør livet med Microsoft 365 enkelt!

Invo forenkler de ansattes hverdag, automatiserer rutiner og strukturerer all informasjon gjennom én brukervennlig arbeidsflate.

Gjør livet med Microsoft 365 enkelt!

Invo forenkler de ansattes hverdag, automatiserer rutiner og strukturerer all informasjon gjennom én brukervennlig arbeidsflate.

Om integrasjonen

Ved å integrere Invo Prosjekt med SmartDok sin mobile plattform for byggeplassen oppnår man en papirløs hverdag for alle i organisasjonen. Prosjekter som blir opprettet i Invo Prosjekt, blir automatisk opprettet i SmartDok slik at du unngår dobbeltarbeid, og prosjektteamet får en effektiv oppstart.

Hva Sendes fra SmartDok til Invo Prosjekt?

Invo kan hente alle egenproduserte skjemaer fra SmartDok. Eksempler på dette kan være:

 • Befaringer
 • Sjekklister
 • Logger
 • Vurderinger

PDF-filen som oppsummerer dette sendes til rett prosjekt og mappe i Invo Prosjekt. All informasjon tilhørende prosjektet samlet på ett sted.

Om Invo Prosjekt

Invo Prosjekt er en standardmodul for prosjekthåndtering som gir organisasjonen mulighet til å opprette og administrere fullverdige prosjektrom i SharePoint.

Dette får du:

 • Self-service for opprettelse av prosjekter
 • Predefinerte prosjektmaler gjør oppstart av nye prosjekter enkelt
 • Ubegrenset antall prosjekter
 • Globalt søk
 • Knytning mot hoved-, under- og sidestilte prosjekter
 • Versjonskontroll, arbeidsflyt
 • Oppgavestyring med Gantt-visning
 • Enkel tilgangs- og rettighetsstyring
 • Mulighet for ekstern deling
 • Tett integrasjon mot Office 365