Visma Business

Visma Business

Funksjonalitet som gir deg full kontroll

Bred funksjonalitet som er utviklet og finjustert gjennom mange år.

Visma
Visma

Funksjonalitet som gir deg full kontroll

Bred funksjonalitet som er utviklet og finjustert gjennom mange år.

Visma

Integrasjonen mellom SmartDok og Visma Business forenkler hverdagen til entreprenører, og automatiserer registrering av timeføring til Visma fra SmartDok.
Fakturagrunnlaget overføres fra SmartDok til Visma ordre ved et enkelt tastetrykk.

Integrasjonen sender valgte fakturagrunnlag fra SmartDok. Gjennom en innebygd validering sørger integrasjonen for at alle grunndata som må være i Visma Business, er overført fra SmartDok. Hvis det for eksempel er brukt et prosjekt i SmartDok som ikke finnes i Visma, vil bruker bli gjort oppmerksom på dette og har da muligheten til å opprette prosjektet i Visma for dernest å gjøre en nyoverføring.

Integrasjonen er laget av Exsitec.

Hva synkroniseres?

Fra Visma Business til SmartDok

  • Ansatte
  • Kunder
  • Avdelinger
  • Prosjekter
  • Delprosjekter
  • Maskiner
  • Produkter

Fra SmartDok til Visma Business

  • Timer til Visma Ordre
  • Fakturagrunnlag til Visma Ordre
  • Maskintimer