Visma Business integrasjon

Integrasjonen mellom SmartDok og Visma Business forenkler hverdagen til entreprenører, og automatiserer registrering av timeføring til Visma fra SmartDok.

Fakturagrunnlaget overføres fra SmartDok til Visma ordre ved et enkelt tastetrykk.

Integrasjonen sender valgte fakturagrunnlag fra SmartDok. Gjennom en innebygd validering sørger integrasjonen for at alle grunndata som må være i Visma Business, er overført fra SmartDok. Hvis det for eksempel er brukt et prosjekt i SmartDok som ikke finnes i Visma, vil bruker bli gjort oppmerksom på dette og har da muligheten til å opprette prosjektet i Visma for dernest å gjøre en nyoverføring.

Integrasjonen er laget av Vitari.

Visma logo

Pris
Kontakt SmartDok for pris

Telefonnummer
90403333

Telefonnummer support
90403333