Visma.net Payroll

Unngå unødvendig punching av data

Overfør godkjente arbeidstimer direkte til Visma.net Payroll, og gjennomfør lønnskjøring. Superenkelt!

Visma
Visma

Unngå unødvendig punching av data

Overfør godkjente arbeidstimer direkte til Visma.net Payroll, og gjennomfør lønnskjøring. Superenkelt!

Visma

Integrasjonen er utarbeidet i samarbeid med Visma.net Payroll. Ansatte synkroniseres fra Visma.net Employee og til SmartDok, Employee vil være master for ansatte.

Fra SmartDok vil godkjente arbeidstimer synkroniseres til Visma.net Payroll og godkjente fraværstimer vil synkroniseres til Visma.net Calendar.

Illustrasjon om integrasjonen mellom Visma.net Payroll og SmartDok

Tilleggsinformasjon

Bruk av integrasjonen krever at du har tilgang til følgende områder i Visma.net:
• Payroll
• Employee
• Calender
• Visma App store

Lønnsarter må settes likt i SmartDok og Visma.net Payroll. Fraværslønnsarter må settes likt i SmartDok og Visma Calendar. Synkronisering av ansatte, timer og fravær gjøres manuelt med en knapp i SmartDok integrasjonen.

Alle timer som synkroniseres kan knyttes til kostnadsbærere i Visma.net Payroll/Calendar, eksempel på kostnadsbærere som kan benyttes er eks. Prosjekt, underprosjekt, avdeling, aktivitet.