Kontroll over rodene i SmartDok

RODELISTE

Be om demo og pris
Kontroll over rodene i SmartDok - be om demo

Full kontroll på brøyting og strøing i appen

Med rodelister i SmartDok kan du som sjåfør enkelt se hvor du skal brøyte/strø
  • Med rodelister i SmartDok kan du som sjåfør enkelt se hvor du skal brøyte/strø

  • Med Rodelistemodulen får du bedre dokumentasjon over utført brøyting med GPS logg og bilder

  • Modulen gir deg mulighet å justere pris etter varierende arbeidsmengde og legge inn notat. Fungerer både for de med fastpris og de med variabel pris

  • Du kan enkelt hente ut rapporter for fakturering

  • Tid brukt til å skape fakturagrunnlag reduseres til et minumum

Be om demo på Rodelistemodulen