SmartDok - timeføring via app

Akkurat som hvordan smarttelefonen og mobile apper har digitalisert mange av våre oppgaver på fritiden, har de også gjort det enklere for bygge- og anleggsarbeidere å spore tiden mer nøyaktig.

Ønsker du å ta pulsen på prosjektet ditt? En digital timeliste er en god start!

Bygg- anleggsbransjen forsøker hele tiden å finne måter å jobbe mer effektivt. Når ansatte bruker tiden produktivt, så er det korrekt bruk av selskapets penger

Har du ikke kontroll på hvordan teamet ditt bruker tiden sin eller lurer du på hvorfor prosjektene dine er forsinket? Da bør du se på hvordan du kan forbedre dine metoder for å spore tidsbruken bedre. Det er høyst sannsynlig at ditt timeregistreringssystem kunne trenge en oppgradering.

Akkurat som hvordan smarttelefonen og mobile apper har digitalisert mange av våre oppgaver på fritiden, har de også gjort det enklere for bygge- og anleggsarbeidere å spore tiden mer nøyaktig. Digitale datafangstsystemer som SmartDok har gjort det enklere og kostnadsbesparende å føre arbeidstimer på hvert prosjekt. Din timeliste digitalt.

5 gode grunner til å velge digital timeliste:

1. Bedre estimater

Klarer du å spore tidsbruken bedriften din bruker på et byggeprosjekt bedre, vil du kunne estimere jobbkostnadene mer nøyaktig. Kontroll på estimerte arbeidstimer mot faktiske timer brukt gir deg en detaljert informasjon om byggekostnadene. Bruk av et digitalt system gjør tilgang til historiske data enklere og fører med seg at bedriften produserer mer konkurransedyktige estimater på fremtidige byggeprosjekter.

Bedre estimater øker sannsynligheten for at du vil stå frem som vinneren, både når leverandør velges, og når prosjektet er gjennomført.

2. Tidsbesparelse

Tid er en begrenset ressurs. Hvis du ikke sporer det, er det stor sannsynlighet for at du ikke har noen anelse om hvor mye tid som kastes bort på ikke-essensielle aktiviteter. Bruker dine ansatte mye tid på å registrerer timer på notatlapper, manuelle timelister eller excelark?

Bruk av timeliste-app på mobilen gir betydelige tidsbesparelser for dine ansatte. Tiden og rotet som går med til å føre manuelle lister kan brukes til mer produktivt arbeid, og det samme kan sies om lønnsavdelingen.

Undersøkelser viser at det tar mellom fem til ti minutter for administrasjonen å attestere bare en ansattes timeliste. Et digitalt dokumentasjonssystem automatiserer mye av operasjonene for å spare tid, slik at teamet ditt kan bruke den dyrebare tiden på mer bygging og mindre papirarbeid.

Når «tid er penger» så er timeregistreringssystemet et viktig stykke teknologi. Når du kan mer spore medarbeiderens tid, kan du mer nøyaktig spore hvordan du bruker pengene dine.

Her er mer lesestoff om hva god timeføring er. 

3. Holde budsjettet

Sørg for at leveransen din skjer til rett tid og på budsjett! Med digital timeføring vil du få muligheten til å finne ut nøyaktig hvor – og når – du var over budsjett. Bryt ned kostnadene etter person, prosjekt eller maskin. Få en klar og lett forståelig oversikt over hva som skjer i organisasjonen din – og dataene du trenger for å levere eksepsjonelle resultater.

4. Fakturer smartere

Hvis du tar betalt for timen, er sporing av arbeidstiden obligatorisk, slik at du kan få korrekt betaling for arbeidet utført. Hvis du har en flat rate, er sporing av arbeidstiden fortsatt en god ide, da det vil gi deg en pris pr. time og du vil kunne tillate deg å sammenligne deg med de som tilbyr lignende tjenester.

En bedre oversikt over prosjektkostnadene sikrer deg nøyaktig fakturering som igjen gir deg mulighet til å fakturere per prosjekt. Forstå og analyser de sanne kostnadene for ethvert prosjekt.

5. Timeregistrering er enkelt via app

Å holde oversikt over tiden din har blitt en veldig enkel prosess gjennom bruk av tidsporingsprogramvare uansett hvor du er; hjemme, i gravemaskinen eller om du er på farten. Du åpner bare SmartDok appen og fører inn korrekt antall arbeidstimer.

Brukervennlighet er svært viktig for at alle ansatte skal bruke systemet aktivt. Kontakt oss for demo og pris. 

Hvorfor bruke SmartDok?

  • Brukervennlig app og webløsning
  • SmartDok er laget i samarbeid med bygge– og anleggsbransjen, og løsningen er derfor tilpasset din hverdag uansett om du sitter i en gravemaskin eller på et kontor og skal godkjenne timer
  • Oversikt over timer på mann og maskin. Samtidig som du registrerer arbeidstimer på korrekt prosjekt, kan du også registrere maskintimer på spesifikk maskin. Alt i en registrering!
  • Med bruk av flernivå på godkjenning av timer får bas eller prosjektleder mulighet til å kontrollere prosjekttimer før det skal videre til administrasjon. Slik skaper man flere kontrollpunkt og man kan luke vekk feilføringer før det går videre til lønn og fakturering. Godkjenning av timer er et ekstremt viktig ledd i SmartDok og jo flere som godkjenner, jo mer oversikt får våre kunder!
  • Timekonto er en smart løsning for å samle og bruke arbeidstimer til for eksempel avspasering.
  • Ta opp mobilen, før inn timer på korrekt prosjekt og send dem inn der du er. Om du sitter i en gravemaskin eller på en stillas på byggeplass er akkurat det samme. Vår brukervennlige app gjør din jobb enklere!
  • Tilgjengelighetstid. Arbeidsgiver har ansvar for at sjåførene registrerer arbeidstid. Registreringen må inneholde start og sluttidspunkt for hver arbeidsdag, pauser, tilgjengelighetstid og overtid. Utskrift fra fartsskriver er ikke nok
  • Med «Signatur oppdragsgiver» i SmartDok-appen blir det mye lettere å få inn penger for utført oppdrag. Dette er en smart funksjon som vil forenkle godkjenning av timer for arbeidere som jobber som underentreprenører/innleid på andres prosjekter
  • Perioderegistering og registreringspåminnelse. Innlogget bruker kan registrere timer/fravær på seg selv over en periode. Registreringspåminnelse er et daglig varsel som sendes ut for å minne om registrering av arbeidstimer

Har du mistet kontrollen på timene?

Vi hjelper deg på rett kjøl igjen!

Ove har gitt opp
Ove har gitt opp

Har du mistet kontrollen på timene?

Vi hjelper deg på rett kjøl igjen!

Ove har gitt opp

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere