Årsavslutning

Vi setter fokus på bransjespesifikke problemstillinger

I bygge- og anleggsnæringen møter bedriftene gjerne litt andre utfordringer rundt årsavslutningen enn i andre bransjer.

Vi tok en prat med Nils Mikael Hansen i NC Bygg AS, et bygge- og anleggsfirma i Finnmark med 17 ansatte. NC Bygg  fyller 10 år neste år og oppfører alt fra eneboliger til næringsbygg og tar både små og store oppdrag.

Problemstillinger ved årsavslutning

Hvilke problemstillinger ved årsavslutning er aktuelle for dere som byggefirma?

– For vår bransje, bygg og anlegg, er hovedutfordringene ofte knyttet til periodisering av inntekter og kostnader til prosjektene. Årsaken til dette er først og fremst at vi følger forhåndsgodkjente faktureringsplaner gjennom hele prosjektperioden. 

– Faktureringsplanen gjenspeiler nødvendigvis ikke fremdriften i prosjektet (selv om det burde det etter NS-reglene), og det kan by på flere runder med regnskapsfører og revisor før man er i mål med riktige inntekts- og kostnadsavsetninger for regnskapsåret. 

Mikael ønsker også å trekke frem utfordringen med å få full oversikt over kostnadene.

– I tillegg kan det være utfordrende å holde fullstendig oversikt over kostnadene til prosjektene (ift. fremdrift), ettersom leverandører kan være trege med å sende ut fakturaene. Dette gjør at periodiseringer i bransjen kan være både tidkrevende og unøyaktige.

Strengere krav til dokumentasjon i bransjen fører også med seg mer nøyaktighet.

– Det optimale hadde vært å hatt pålitelige periodiseringstall, både månedlig og kvartalsvis, for å kunne bruke regnskapet mer som styringsverktøy. Samtidig ser vi at byggherrer stadig stiller strengere krav til dokumentasjon av tilførte varer og arbeid på prosjektene, noe som bidrar til at inntektsperiodiseringen gjennom året blir mer og mer riktig.

Å sørge for god dokumentasjon ute på prosjektene er altså nøkkelen til suksess, samt ha gode rutiner på hvordan timer og varer registreres.

Les mer om god timeføring.

Les mer om økt kontroll på varer og transportlister.

Nils Mikael Hansen i NC Bygg AS
Nils Mikael Hansen i NC Bygg AS

Sparer tid med nettbaserte regnskaps-
program

Prosessen rundt årsavslutning går fortere når du har bedre tilgang til regnskapet, forteller Nils Mikael Hansen i NC Bygg AS.

Nils Mikael Hansen i NC Bygg AS

Sparer tid med nettbaserte regnskaps-
program

Prosessen rundt årsavslutning går fortere når du har bedre tilgang til regnskapet, forteller Nils Mikael Hansen i NC Bygg AS.

Nettbaserte regnskapsprogram

Er det meste av rapportering automatisert, evt hvor mye er manuelt arbeid?

– Vi henger fortsatt litt etter med automatisk rapportering. Blant annet fører vi timer og kjørebok fortsatt manuelt. Utover dette så går det meste automatisk, med EHF inn- og utfakturering, mva-rapportering, bankbetalinger osv. 

– Som nevnt i forrige punkt så er inntektsperiodiseringen blitt bedre, og gjøres sånn sett automatisk ved ordinær fakturering. Kostnadsperiodiseringer må fortsatt gjøres manuelt og er noe vi stort sett kun prioriterer ved årsavslutningen.

Nettbaserte regnskapsprogram har bidratt til at årsavslutningsprosessen går fortere, ved at man har bedre tilgang til regnskapet og kan derfor gi raskere tilbakemeldinger til regnskapsfører om endringer. 

– Samtidig er det lettere å holde oversikten i prosjektøkonomien og man kan raskt gjennomgå og oppdage feil i fordelinger av kostnader. Regnskapsfører og revisor har også tilgang til programmet, som gjør at årsavslutningen går smidigere for alle. 

Enkel sjekkliste for årsoppgjøret

Før du går i gang i med selve årsregnskapet er det viktig å foreta en årsavslutning. Dette innebærer at du gjennomgår ulike sjekkpunkter i regnskapet og «stenger ned» forrige regnskapsår. Det som er viktig i årsavslutningen er å gå gjennom regnskapet, finne og lukke åpne poster (reskontro) og se til at regnskapet er klart for videre behandling.

  • Sjekk at alle fakturaer og bidrag er lagt, og alle kjøp og salg er registrert, i regnskapet ditt.
  • Sjekk at du har oversikt over alle avtaler mellom aksjonærer og selskapet.
  • Periodiser, som vil si å føre inntekter og kostnader i riktig periode.
  • Avskrive. Når du har avskrivning i regnskapet, skal du legge ved skjema for dette med skattemeldingen.
  • Balansen i regnskapet – se over og dokumenter at dette stemmer.
  • Se over regnskapet, og se sjekk at alt er korrekt.

For mer informasjon om Årsavslutning, anbefaler vi deg å lese Visma eAccounting sin regnskapsskole, som du finner her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere