Byggeleder Roy Vidar Pedersen

Vi møter byggeleder Roy Vidar Pedersen i DVS Entreprenør ute på totalrenoverings-prosjektet av 142 rekkehus på Åneby i Nittedal.

Roy Vidar er byggeleder og hovedansvarlig for HMS og drift på byggeplassen

Vi møter byggeleder Roy Vidar Pedersen i DVS Entreprenør ute på totalrenoveringsprosjektet av 142 rekkehus på Åneby i Nittedal. Roy Vidar er byggeleder og hovedansvarlig for HMS og drift på byggeplassen.

Det er et stort arbeid som skal gjøres ved Bliksrud Borettslag. Oppdraget består blant annet av tilleggsisolering og ny kledning på ca. 16 500 m² fasader, oppgradering av ca. 10 000 m² tak, utskifting av ca. 1 250 vinduer og dører og oppgradering/bygging av 110 balkonger.

– Det geografiske området er ganske stort og utfordrende, spesielt i tider som dette med mye snø. God planlegging og god erfaring kommer veldig godt med nå, forteller Roy Vidar.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig høsten 2023.

I tillegg til god planlegging og en erfaren arbeidsstokk har byggelederen full kontroll på timer, mannskap og HMS ved hjelp av et digitalt system.

SmartDok forenkler hverdagen i alle ledd

Håndverker Sajjad Asghar Chaudhry og byggeleder Roy Vidar Pedersen dokumenterer via appen på telefonen.

SmartDok forenkler hverdagen i alle ledd

Håndverker Sajjad Asghar Chaudhry og byggeleder Roy Vidar Pedersen dokumenterer via appen på telefonen.

En digital dagbok

For å få full kontroll på prosjektet bruker byggeleder Roy Vidar SmartDok, et digitalt dokumentasjonssystem for bygge- og anleggsbransjen.

– Det er et veldig nyttig verktøy for oss i hverdagen.

– Vi bruker det både på innregistrering, HMS/KS, timeregistrering og daglige kommentarer fra arbeidere ute. Det blir på en måte en digital dagbok, forteller Roy Vidar.

Som byggeleder og HMS-ansvarlig er det ønskelig å få inn data på hva som er gjort til enhver tid.

Nå mater våre ansatte oss med hva som utføres. Dette gjøres i form av bilder og kommentarer. Det er veldig oversiktlig for meg og prosjektlederen, og ikke minst lett å finne frem i.

Roy Vidar Pedersen har her fått besøk av Morten Braathen som er IT-ansvarlig i DVS, og som har vært ansvarlig for å rulle ut SmartDok til de ansatte.

Dokumenterer før og etter

Når arbeiderne i DVS Entreprenør er inne og gjør en jobb dokumenterer de alt på sjekklister. De tar før-og-etter bilder av hva som gjøres og sender det inn til byggeleder og prosjektleder.

Det forenkler dagen i alle ledd, og bruken bare øker og øker. Det har hjulpet oss mye!

– Det er ekstremt fint å ha denne dokumentasjonen på plass, og at arbeiderne er flinke til å bruke det. Det er både vår trygghet og kundens trygghet, og ikke minst fører det til mindre tvister mellom kunde og leverandør.

– Det høres kanskje ut som jeg skryter mye av det, men jeg synes det er bra. Det er så oversiktlig når du lærer deg å bruke det, og ikke minst at du får opp prosjektsida som er begrenset til ditt område. Du har liksom arbeidsdagen din der. Da er det bare å få folk til å mate inn informasjonen du trenger, legger Roy Vidar til.

Morten Braathen i DVS Entreprenør bruker SmartDok
Morten Braathen i DVS Entreprenør bruker SmartDok

Digitalisering – en investering i fremtiden!

IT-ansvarlig Morten Braathen forteller hvordan DVS Entreprenør digitaliserte dokumentasjonen.

Morten Braathen i DVS Entreprenør bruker SmartDok

Digitalisering – en investering i fremtiden!

IT-ansvarlig Morten Braathen forteller hvordan DVS Entreprenør digitaliserte dokumentasjonen.

Mannskapslister på mobil

Som nevnt tidligere har DVS Entreprenør et sterkt fokus på HMS, og det er god HMS å ha oversikt over hvem som er inne på byggeplassen til enhver tid.

– Før brukte vi byggekortleseren til SmartDok, men nå benytter vi oss i stor del bare av appen til SmartDok for å logge oss inn og ut av prosjektet. Det oppleves både enklere og kjappere enn en fysisk leser, forteller Morten.

– For en byggeleder er dette et godt verktøy!

Det er ingen tvil at beboerne i Bliksrud Borettslag kan føle seg trygge på at totalrehabiliteringen av boligene kommer til å bli levert av høy kvalitet og på en sikker måte, som alle andre prosjekter DVS Entreprenør har ansvaret for.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere