Hånd- og fingerskader

Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker

Hva er Byggherreforskriften?

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker.

Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet, og omfatter:

 • Oppføring av bygninger
 • Innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • Riving, demontering, ombygging og istandsetting
 • Sanering og vedlikehold
 • Alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer.
 • Graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

Permanente virksomheter som utfører bygge- eller anleggsarbeid er ikke omfattet, for eksempel skipsverft eller fabrikker for produksjon av ferdighus.

Alle arbeidsgivere skal sørge for at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Erfaringene er gode fra prosjekter hvor byggherren har stilt krav til HMS og fulgt opp disse. Rapporter fra slike prosjekter viser blant annet:

 • Økt trivsel
 • Lavere sykefravær
 • Fornøyde entreprenører og arbeidstakere
 • Lønnsomt prosjekt
 • Positiv medieomtale
 • Ferdig bygg til fastsatt tid
 • Gode miljømessige lokaler for brukerne

SmartDok sitt HMS-system hjelper deg med å jobbe bedre, sikrere og smartere!

Samordning og koordinering

Samordning omfatter blant annet aktiviteter som:

 • Felles vernerunder
 • Registreringsrutiner for avvik
 • Tilrettelagt vernetjeneste for alle
 • Felles forståelse for rapportering hos alle verneombud
 • At verneombud(ene) har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde
 • At hovedbedriften har kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr.
 • Hovedbedrift har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte virksomhetenes verne og miljøarbeid.

Skjemaet «Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere» skal brukes for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på hvem som er hovedbedrift og hvilke virksomheter samordningen omfatter. Skjemaet fylles ut av hovedbedriften, med opplysninger om hvilke virksomheter som omfattes og aktuelle kontaktpersoner.
Skjemaet skal være tilgjengelig og synlig på arbeidsplassen til orientering for arbeidstakere, tillitsvalgte og vernepersonellet.

Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og for bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg etc.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner.

HMS/KS på mobilen har aldri vært så enkelt

Med SmartDok får du den smarteste måten å holde oversikt, registrere avvik, overholde og følge kravene innenfor HMS

Da får du hele HMS-systemet i din mobil. Pakken inneholder HMS-håndbok, SJA, RUH, avviksrapportering, malbibliotek, forbedringsforslag og positive observasjoner.

Du kan  enkelt lage dine egne skjema/sjekklister og fylle dem ut på PC, mobil eller nettbrett. Du kan også enkelt ta bilder sammen med sjekklistene. Når du sender disse inn havner de på rett prosjekt, slik at det blir enkelt for prosjektleder/HMS leder å få oversikt over hva som er kontrollert og hvilke avvik som har oppstått.

I appen på mobiltelefonen kan du også sørge for at arbeidstimene dine er registrert. Det samme gjelder maskintimene og service på gravemaskinen eller lastebilen. Sjekk ut alle mulighetene SmartDok gir deg!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere