Satsing på bærekraft og miljø bærer frukter

Aktiv Veidrift opplever at en grønn satsing har en positiv effekt på både oppdragsmengde, omdømme og rekruttering til selskapet.

Den grønne omstillingen av bransjen og verden kommer til å koste. Det kommer til å koste enorme investeringer og en gigantisk samlet innsats om vi klare målene satt i Parisavtalen.

Men med endring kommer også muligheter. Enorme mulighter, også for bygge- og anleggsbransjen.

Hva får dere igjen for å satse bevisst på bærekraft?

– Vi opplever at satsningen på bærekraft og miljø, bærer frukter både på oppdragsmengde, omdømme og rekruttering til selskapet.

Hva tror du fremtiden bringer med tanke på bærekraft innen bransjen?

Det man kan være 100% sikker på, er at fokuset på bærekraftighet i hele verdikjeden innenfor bransjen, vil bli skjerpet i tiden som kommer. Hva som ender med å bli «best practice» for ulike type anlegg er det fremdeles vanskelig å si noe om, men vi i Aktiv Veidrift er forberedt til å være med å drive denne utviklingen videre, det kan jeg garantere.

Les mer om Aktiv Veidrift sitt miljøengasjement her!

Elektrisk i Slemmestad

Aktiv Veidrift er Miljøfyrtårn-sertifisert. Å være sertifisert er viktig på flere måter. For det første viser du at bedriften har et klart miljøfokus, på den andre siden ønsker en ikke å bli utelatt fra anbud fordi en mangler denne sertifiseringen.

I Slemmestad holder Aktiv Veidrift på å legge nytt vann- og avløpsanlegg på vegne av Asker kommune. Her har kravene til bærekraft vært strenge i anbudet, og Aktiv Veidrift sørger for at dette opprettholdes.

– Det unike med dette prosjektet kontra andre prosjekter vi har utført er at her foregår gravearbeidet med elektriske gravemaskiner.

– Her har vi et unikt samarbeid med Asker kommune, som hjelper oss å stille med ladekontainer til våre elektriske gravere og servicebiler.

I tillegg til elektriske gravere og servicebiler, så er også store deler av rørene som legges fossilfrie.

El graver

Miljøbidrag gjennom elektrifisering

Å digitalisere driften er også et viktig miljøbidrag. For Aktiv Veidrift har det digitale dokumentasjonssystemet SmartDok vært en bidragsyter for å gjøre selskapet enda grønnere.

– Vi har brukt SmartDok i mange år, og det forenklet prosessen vår med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, og ISO 9001- sertifisert.

I tillegg til å registrere timer, sette opp ressurser og fylle inne sjekklister bruker de også SmartDok til å logge forbruk.

Vi har i dag fire elektriske gravere i bruk, der vi blant annet bruker SmartDok til å logge forbruket. Dette rapporterer vi inn i forskjellige tider om dagen, og kartlegger hvilke type arbeid for å kunne optimalisere bruken av elektriske gravere.

– Disse dataene deler vi da med byggherre, slik at de også får innsikt i det vi gjør daglig.

Har du lyst til å komme i gang med SmartDok? Be om demo og pris her!

Les mer om hvordan Aktiv Veidrift samler inn data fra produksjonen

Det viktigste bindeleddet mellom produksjon og administrasjon

Aktiv Veidrift i Drammen bruker SmartDok til å samle inn data slik at de har økonomisk oversikt over prosjektet.

Om Aktiv Veidrift AS Entreprenør

Aktiv Veidrift AS ble etablert i 2002. I dag fremstår selskapet hovedsakelig som en grunnentreprenør, med spisskompetanse innenfor VA, vei og vedlikehold.
Et av Aktiv Veidrift sine største fortrinn i et konkurranseutsatt marked er evnen til å jobbe effektivt. Grunnlaget for deres effektivitet skapes gjennom et fortreffelig arbeidsmiljø der alle er opptatt av å yte det lille ekstra.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere