Niclas Persvik som er prosjektleder i selskapet

Det viktigste bindeleddet mellom produksjon og administrasjon

Aktiv Veidrift i Drammen bruker SmartDok til å samle inn data slik at de har økonomisk oversikt over prosjektet. Selskapet holder seg konkurransedyktig ved hjelp av å være datadrevet.

Alt henger sammen.

Men hvordan har Aktiv Veidrift fått det til?

Vi har snakket med Niclas Persvik som er prosjektleder i selskapet om hvordan de sørger for god dokumentasjon og kvalitet i dataen.

– Vi bruker et digitalt system som er tilpasset bransjen, SmartDok. Det er det viktigste bindeleddet vårt mellom produksjon og administrasjon i bedriften.

I dette systemet samler vi inn data om timer, sjekklister og transportlister fra produksjonen. Denne innsamlingen av data sørger videre for at vi har økonomisk oversikt over prosjektene.

Disse dataene bruker vi så til prosjektoppfølging og måler det opp mot kalkylene vi har satt for hvert prosjekt.

– Det vi får igjen i andre enden er fornøyde kunder når vi kan levere gode produkter via SmartDok.

Niclas ønsker også å løfte et viktig poeng med god kvalitet på dataen.

– Det løser kontraktskravene fra byggherre!

Digitaliserer drifta

Aktiv Veidrift ble grunnlagt i 2002 av Pål Ask ( som fortsatt jobber i selskapet) og er en lokal grunnentreprenør i Drammensområdet.

Bedriften har vokst betydelig på disse årene, og huser i dag 95 ansatte + innleide, og har en omsetning på omtrent 244 millioner.

På denne tiden har selskapet prøvd mange systemer for å få kontroll på prosjektene.

– De senere år har vi nesten byttet ut alle datasystemer, men det som har fått lov til å bestå er SmartDok, og det er ene og alene fordi for vår del fungerer veldig godt.

Aktiv Veidrift - ressursplanlegger
Aktiv Veidrift - ressursplanlegger

Ressurs-planleggeren i SmartDok er blitt et viktig verktøy

Niclas sine tre favoritter i SmartDok er ressursplanleggeren, den enkle timeføringen, samt skjema og sjekklister

Aktiv Veidrift - ressursplanlegger

Ressurs-planleggeren i SmartDok er blitt et viktig verktøy

Niclas sine tre favoritter i SmartDok er ressursplanleggeren, den enkle timeføringen, samt skjema og sjekklister

Planlegger ressursene bedre

For å lykkes med planleggingen og gjennomføringen av prosjektet har selskapet tatt i bruk ressursplanleggeren i SmartDok.

Vi bruker ressursplanleggeren for å planlegge aktivt. Den hjelper oss med å se om vi trenger flere innleide, når kan vi ta på oss flere oppdrag, har vi riktig oppdragsmengde, har vi riktig bemanning til den jobben vi skal gjøre,

– Deretter bruker vi ressursplanlegger til å fintune og optimalisere for hvert enkelt prosjekt.

– Det har blitt et av verktøyene vi bruker for å få plass planleggingen og oppfølgingen som prosjektene krever.

Dokumentsenter i bedriften

I 2021 lanserte vi et dokumentsenter i SmartDok der brukere kan dele dokumentasjon på prosjektene og på maskinene i bedriften.

Niclas ønsker å trekke frem denne funksjonaliteten som en viktig del av å ha kvalitet på dataen.

– Vi bruker det i form av å kommunisere ut tegninger til produksjonen. Dette gjør vi nå via dokumentsenteret.

Alle ansatte har dermed oppdaterte tegninger i SmartDok, og kan dermed utføre jobben basert på siste informasjon.

Når alt kommer til alt, så gagner alt dette kundene til Aktiv Veidrift. Det er de som virkelig kan juble.

Har du lyst til å komme i gang med SmartDok? Be om demo og pris her!

Les mer om hvordan Aktiv Veidrift jobber med bærekraft

Satsing på bærekraft og miljø bærer frukter

Aktiv Veidrift opplever at en grønn satsing har en positiv effekt på både oppdragsmengde, omdømme og rekruttering til selskapet.

Om Aktiv Veidrift AS Entreprenør

Aktiv Veidrift AS ble etablert i 2002. I dag fremstår selskapet hovedsakelig som en grunnentreprenør, med spisskompetanse innenfor VA, vei og vedlikehold.
Et av Aktiv Veidrift sine største fortrinn i et konkurranseutsatt marked er evnen til å jobbe effektivt. Grunnlaget for deres effektivitet skapes gjennom et fortreffelig arbeidsmiljø der alle er opptatt av å yte det lille ekstra.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere