Bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten

Kartlegging, forebygging og forbedring

Har din bedrift en godkjent BHT som hjelper deg på vei i HMS-arbeidet? De fleste firma som benytter SmartDok HMS Pro er i bransjer som er lovpålagt å ha en avtale med en BHT.

Bedriftshelsetjenesten

Kartlegging, forebygging og forbedring

Har din bedrift en godkjent BHT som hjelper deg på vei i HMS-arbeidet? De fleste firma som benytter SmartDok HMS Pro er i bransjer som er lovpålagt å ha en avtale med en BHT.

Hvem er lovpålagt å ha en avtale med bedriftshelsetjenesten?

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §13-1, “Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten”, er det oversikt over hvilke virksomheter som må ha avtale med en godkjent BHT. Dette er delt inn etter næringskode.

§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hvordan vet du om du er underlagt denne forskriften?

Disse bransjene skal være tilknyttet bedriftshelsetjenesten.
Ser du din næringskode i listen? Da må du ha en bedriftshelsetjeneste.

Hvor finner du kodene?

Næringskodene finner du for eksempel på Proff’s nettsider. Søk på bedriften din og du vil finne næringskoden under NACE-bransje.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere