8 gode grunner til hvorfor du bør bruke SmartDok i ditt HMS-arbeid

  1. Bruk mobilen til å sende inn rapporter om uønskede hendelser, sjekklister, etc.
  2. Fotodokumentasjon. Legg ved bilder i sjekklistene dine
  3. Du kan tegne og forklare på bildene før du sender dem inn med sjekklisten /RUH-skjemaet
  4. Den nye skjemabyggeren gjør det superenklet å lage skjema og sjekklister
  5. I SmartDok kan du bygge og tilpasse skjema til din virksomhet
  6. Alle skjemaer kan knyttes direkte til prosjektet eller til maskiner
  7. Du kan enkelt dokumentere feil/avvik mens du arbeider med GPS-sporbare bilder
  8. Revisjonhåndtering og historikk på opprettede skjemaer er mulig med SmartDok

Send inn sjekklister via mobilen

Å føre sjekklister på papir kan være et mareritt, derfor finnes det nå verktøy der du fører sjekklister og skjema enkelt via mobilen eller nettbrettet. SmartDok er det ideelle rapporteringsverktøy for uønskede hendelser. Med HMS/KS-modulen kan du enkelt rapportere og dokumentere hendelser med og uten bilder. Selvsagt via appen. Rapporten brukes til analyse av situasjonen for å finne ut om det er behov for nye eller endrede prosedyrer, og forbedrende tiltak kan iverksettes. Enklere kan det ikke gjøres!

Superenkel skjemabygger

Med SmartDok kan du enkelt lage dine egne skjema/sjekklister og fylle dem ut på PC, mobil eller nettbrett. Når en arbeider med skjema og sjekklister er det viktig at det er enkelt å lage disse, og i 2018 fikk SmartDok en ny og superenkel skjemabygger. 

– Den nye skjemabyggeren er full av smarte funksjoner og muligheter. Disse vil gjøre prosessen med å bygge skjemamaler mer brukervennlig og enkelt, i tillegg til å gi en langt større fleksibilitet i skjemautformingen. Under finner du en liste over noen av de viktigste nye funksjonene, sier salgssjef i SmartDok Per Tore Hansen.

Behandle HMS på web

Oversikten over innsendte skjemaer på web er oversiktlig og med gode filtreringsmuligheter, slik at den som arbeider med HMS skal bruke minst mulig tid på administrative arbeid. Dersom du virkelig ønsker å ta HMS på alvor så går du til anskaffelse av et digitalt rapporteringssystem.

Les mer på vår blogg!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere